Logo biblioteki w Strzelinie

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Strzelinie

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Strzelinie.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część artykułów zawiera błędy w warstwie tekstowej (brak informacji o rodzaju otwieranych lub pobieranych dokumentów)
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • niektóre funkcjonalności posiadaja drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemozliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Pilińska.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 370 28 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Adres: ul. Stanisława Worcella 25-27
50-448 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 377 28 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu filii w Strzelinie mieszcząca się przy ulicy Grahama Bella 3a w Strzelinie jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze, gdzie zlokalizowane jest wejście główne do budynku, przy schodach dostępna jest platforma przyschodowa dla osób na wózkach inwalidzkich. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu filia w Strzelinie zlokalizowana jest na parterze.

Nad wejściem głównym do budynku znajduje się tablica informacyjna.

W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Publicznie dostępne miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ul. Wolności.

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się przy schodach, na parkingu przylegającym bezpośrednio do budynku, w którym mieści się biblioteka.

Do siedziby DBP we Wrocławiu filii w Strzelinie i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W siedzibie DBP we Wrocławiu filii w Strzelinie nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Udogodnienia

 • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy