Logo biblioteki w Strzelinie

Herb Województwa Dolnośląskiego        

facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Regionalizm

altBiblioteka Pedagogiczna w Strzelinie gromadzi i udostępnia wydawnictwa i materiały informacyjne dotyczące miasta i gminy Strzelin oraz powiatu strzelińskiego. Biblioteka dzięki nim upowszechnia informacje o regionie wszystkim zainteresowanym. Gromadzona jest w ten sposób wiedza o przeszłości, tradycjach historycznych i kulturowych regionu, a także bieżących wydarzeniach i ludności powiatu.

 

1. DOLNY ŚLĄSK - edukacja regionalna - baza bibliograficzna

zawiera informacje o edukacji dolnośląskiej i opracowania merytoryczne o Dolnym Śląsku. Materiał źródłowy pochodzi z wydawnictw ciągłych o zasięguogólnopolskim, gromadzonych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu oraz z wydawnictw regionalnych, ukazujących się na terenie Dolnego Śląska, a gromadzonych w poszczególnych dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych.

2. "Powiat strzeliński wliteraturze - wykaz publikacji udostępnianych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Strzelinie"

powiat strzeliński

Zawiera część publikacji dostępnych w czytelni. Wszystkich zainteresowanych przeszłością, tradycjami historycznymi i kulturowymi regionu, a także bieżącymi wydarzeniami, zapraszamy do biblioteki.

 

 

 

 3. Inne materiały:

Edukacja regionalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach nauczania / Urszula Tobolska, DBP we Wtrocławiu

Wykaz zabytków na terenie powiatu strzelińskiego (dostępny w Czytelni biblioteki).

Wykaz placówek oświatowych powiatu strzelińskiego / Wioletta Matelonek

Walory przyrody nieożywionej Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich / Red. Robert Tarka, Krzysztof Moskwa

Strzelin i okolice - historia, zabytki (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1955-2014) / Monika Tuła

Edukacja regionalna w szkole: zestawienie bibliograficzne w wyborze / Monika Tuła

Film pt. "Polskie serce, czeska dusza" (historia Czechów na Ziemi Strzelińskiej)

Osadnictwo na ziemiach odzyskanych - powiat strzeliński (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Wioletta Matelonek

 

Prace nauczycieli powiatu strzelińskiego dotyczące Strzelina i okolic (dostępne w Czytelni biblioteki) :

- Biblioteka Pedagogiczna w Strzelinie / Dorota Malinowska

- Dawne parki krajobrazowe i folwarki Ziemi Strzelińskiej : opracowanie folderu wycieczkowego dla każdego / Leokadia Pawliszak

- Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie w latach 1949-2002 / Monika Tuła

- Kształcenie wokalne chóru na przykładzie pracy zespołu chóralnego działającego w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie / Mirosława Popko

- Oświata specjalna: powiat strzeliński: 1945-2000 / Elżbieta Czech

- Rola PTTK w czynnym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym, w latach 1992-2001 na przykłądzie działąlnosci Oddziału PTTK "Ziemi Strzelińskiej / Maria Sobok

- Strzelin - dzieje mista / Bożena Górniak

- Strzelin - moje miasto / Katarzyna Kowalska

- Strzelin - zarys historii politycznej miasta i powiatu 1945-1948 / Piotr Ruciński

- Szkolna ścieżka dydaktyczna: materiały dla nauczycieli uczących Przyrody: MIEJSCOWOŚC STRZELIN / Alicja Porada

- Ścieżki przyrodnicze jako sposób poznania dendroflory Wzgórz Strzelińskich / Anna Mieczkowska

- Śladami Czirnów i Samborów po Gminie Przeworno / oprac. zespół

- Życie kulturalno-społeczne Strzelina w latach 1933-1939


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu