Logo biblioteki w Strzelinie

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Obszary i formy wspomagania

Biblioteka Pedagogiczna w Strzelinie w roku szkolnym 2016/2017 proponuje Nauczycielom następujące formy wsparcia:

 • gromadzenie i udostępnianie placówkom literatury zgodnie z potrzebami.
 • opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych w oparciu o zasoby dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych.
 • współpraca ze środowiskiem - uczestnictwo w akcjach czytelniczych
 • organizowanie i współorganizowanie konkursów, wystaw, spotkań
 • szkolenia i warsztaty.

Proponowane przez Bibliotekę formy wsparcia będą dostosowywane do potrzeb Państwa placówki.

Wszystkie szkolenia oraz zajęcia edukacyjne proponowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Strzelinie są bezpłatne i realizowane w siedzibie Biblioteki: Strzelin, ul. G. Bella 3a. Większość z nich może zostać przeprowadzonych w Państwa placówkach po wstępnym uzgodnieniu warunków. Dokładne informacje będą do Państwa przesyłane w późniejszej korespondencji i zamieszczane na stronie www Biblioteki strzelin.dbp.wroc.pl

Udział w zajęciach prosimy uzgodnić, a zgłoszenia kierować:

tel. 71 39 21 569, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Materiały