Logo biblioteki w Strzelinie

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Zajęcia edukacyjne

Tematy zajęć edukacyjnych:

 • Źródła informacji w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z bazami danych Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej opartego na zintegrowanym programie bibliotecznym ALEPH oraz przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania w nich informacji. Celami szczegółowymi jest zdobycie przez ucznia umiejętności zamawiania książki do Wypożyczalni i Czytelni, umiejętność przygotowania zestawienia bibliograficznego i wydrukowania spisu literatury, przesłania zestawienia bibliograficznego pocztą elektroniczną.

 • Biblioteka nowoczesnym ośrodkiem informacji na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie.

Celem zajęć jest prezentacja Biblioteki i baz danych Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej.

 • Jak powstają książki?

Zajęcia przeznaczone dla dzieci 5 - 6 letnich. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowania książką, poznanie zawodów ludzi związanych z jej powstawaniem oraz kształtowanie postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

 • Jak powstawało pismo, druk i papier?

Zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych. Mają na celu zapoznanie dzieci z historia pisma, powstawaniem druku i papieru oraz kształtowaniem szacunku do książki.

 • Poznajemy budowę książki.

Celem zajęć jest zaprezentowanie uczniom podstawowych elementów budowy książki i ich funkcji, wskazanie różnic pomiędzy poszczególnymi elementami oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami tj. autor, tytuł spis treści, ilustrator, wydawca i in. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

 • Moja książka - nie książka - tworzymy książkę elektroniczną.

Adresatem zajęć są uczniowie szkoły podstawowej. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności tworzenia przez ucznia wypowiedzi pisemnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz wzrost motywacji uczniów do nauki, zachęta do czytania.

 • Czasopismo źródłem wiedzy i informacji.

Celem zajęć jest kształtowanie nawyków czytania prasy oraz sposobów korzystania z niej, poznanie walorów czasopisma jako aktualnego źródła informacji oraz zapoznanie z komputerową bazą EDUKACJA - baz bibliograficzna artykułów z czasopism. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów.

 • Wyrobiska Ziemi Strzelińskiej.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, mające na celu zapoznanie uczniów z bogactwami naturalnymi powiatu strzelińskiego i rozwijanie zainteresowań regionem.

 • Wykorzystanie wydawnictw informacji bezpośredniej w pracy własnej ucznia.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wydawnictwami informacji bezpośredniej, poznanie podziału i budowy haseł w słownikach, encyklopediach i leksykonach oraz wyrobienie nawyku korzystania z tych źródeł. Zajęcia przeznaczone są dla klas gimnazjalnych.

 • Szukamy informacji o Strzelinie i regionie.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z komputerowymi bazami biblioteki, wyszukiwanie w nich książek i artykułów dotyczących Strzelina oraz prezentacja portali internetowych publikujących informacje o regionie strzelińskim. Scenariusz zajęć przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 • Bohaterowie naszych bajek

Celem zajec jest zapoznanie dzieci z najpopulatniejszymi postaciami z bajek, rozwijanie zainteresowania ksiażką oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ilustracje w książkach dla dzieci. Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Misie w książkach dla najmłodszych

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z historią pluszowego misia, kształtowanie szacunku do zabawek i książek oraz rozwijanie zainteresowania książką. Zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych.

 • Komiks w szkole?

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z budową komiksu, sposobem prowadzenia akcji w komiksie, jej dynamiką i biegiem oraz rozwijanie sprawności językowo-stylistycznej. Adresatem zajęć są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

 • Owoce i warzywa w wierszach Jana Brzechwy

Cele zajęć: zapoznanie dzieci z wierszami Jana Brzechwy: ?Na straganie?, ?Arbuz?, poznanie najpopularniejszych owoców i warzyw, ich wartości odżywczych oraz korzyści z ich spożywania. Zajęcia adresowane do dzieci w wieku od 4-6 lat.

 • Podróż lokomotywą Juliana Tuwima

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z poezją dziecięcą Juliana Tuwima, poznanie krótkiej historii maszyny parowej, rozwijanie twórczej aktywności dzieci. Zajęcia przeznaczone są dla kl. 1-3 szkoły podstawowej.

 • Prawo autorskie i ja

Cele zajęć: definiowanie pojęć z prawa autorskiego, kształcenie umiejętności przestrzegania prawa autorskiego i rodzajów licencji Creative Commons, kształcenie właściwej postawy wobec twórcy i jego dzieła. Adresat zajęć: uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

Uzgodnienie terminu zajęć dydaktycznych powinno nastąpić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w godz. 8:00-15:00.