Logo biblioteki w Strzelinie

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

O bibliotece

Głównym zadaniem działalności informacyjnej Biblioteki jest zaspokojenie zawodowych i edukacyjnych potrzeb kadry pedagogicznej, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz całego środowiska związanego z oświatą i wychowaniem.

DBP we Wrocławiu Filia w Strzelinie służy:

  •  informacją naukową z pedagogiki i psychologii, pomocną nauczycielom w ich pracy naukowej i badawczej
  •  informacją o charakterze praktycznym, dotyczącą działalności wychowawczej i dydaktycznej realizowanej w szkołach i innych placówkach oświatowych

Usługi informacyjne prowadzone są w oparciu o:

  •  katalogi i bazy online
  •  zasoby Internetu

Celem usług informacyjnych jest umożliwienie szybkiego dostępu do zgromadzonych, opracowanych i uporządkowanych różnorodnych źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej.

Powyższe zadania i cele są realizowane poprzez:

  • tworzony warsztat informacyjny
  •  udzielanie informacji bibliograficznych i rzeczowych
  • udzielanie pomocy w dotarciu do poszukiwanych informacji i materiałów
  • przygotowywanie informacyjne użytkowników Biblioteki, w szczególności do korzystania z bibliotecznego programu komputerowego Aleph

Podstawą usług biblioteki jest Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej budowany przez sieć dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.

Świadczymy usługi na miejscu oraz online.