Logo biblioteki w Strzelinie

Herb Województwa Dolnośląskiego        

facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

O bibliotece

Głównym zadaniem działalności informacyjnej Biblioteki jest zaspokojenie zawodowych i edukacyjnych potrzeb kadry pedagogicznej, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz całego środowiska związanego z oświatą i wychowaniem.

DBP we Wrocławiu Filia w Strzelinie służy:

 - informacją naukową z pedagogiki i psychologii, pomocną nauczycielom w ich pracy naukowej i badawczej

 - informacją o charakterze praktycznym, dotyczącą działalności wychowawczej i dydaktycznej realizowanej w szkołach i innych placówkach oświatowych

Usługi informacyjne prowadzone są w oparciu o:

 - katalogi i bazy online

 - zasoby Internetu

Celem usług informacyjnych jest umożliwienie szybkiego dostępu do zgromadzonych, opracowanych i uporządkowanych różnorodnych źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej.

Powyższe zadania i cele są realizowane poprzez:

- tworzony warsztat informacyjny

 - udzielanie informacji bibliograficznych i rzeczowych

- udzielanie pomocy w dotarciu do poszukiwanych informacji i materiałów

- przygotowywanie informacyjne użytkowników Biblioteki, w szczególności do korzystania z bibliotecznego programu komputerowego Aleph

Podstawą usług biblioteki jest Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej budowany przez sieć dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.

Świadczymy usługi na miejscu oraz online.


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu