Logo biblioteki w Strzelinie

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Kopiowanie dokumentów

Kserowanie dokumentów

Bibioteka wykonuje odbitki kserograficzne zmateriałów własnych lub powierzonych. Opłata za jedną stronę druku:

  • A4 jednostronnie - 0,40 zł
  • A4 dwustronnie - 0,60 zł
  • A3 jednostronnie - 0,70 zł

Powielony materiał może być wykorzystany wyłącznie do użytku osobistego.

Skanowanie dokumentów

  • 1 skan (1 lub 2 strony oryginału) - 0,60 zł
  • dla nauczycieli użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych usługa skanowania atykułów z czasopism, których opisy znajdują się w bazach DBP we Wrocławiu, usługa wykonywana jest nieodpłatnie. Warunkiem jest złożenie zamówienia przez bibliotekę, do której użytkownik jest zapisany.

Wydruki

  • A4 jednostronnie - 0,50 zł