Logo biblioteki w Świdnicy

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • istnieją nieuporządkowane listy
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • część artykułów zawiera błędy w warstwie tekstowej (brak informacji o rodzaju otwieranych lub pobieranych dokumentów)
 • niektóre funkcjonalności posiadaja drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemozliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Pilińska.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 370 28 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Adres: ul. Stanisława Worcella 25-27
50-448 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 377 28 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Filii w Świdnicy mieszcząca się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 w Świdnicy nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody liczące cztery stopnie. Filia w Świdnicy zlokalizowana jest na  parterze, do którego prowadzą schody liczące  jedenaście stopni.

Na korytarzu Liceum,  po lewej stronie, na drzwiach pomieszczenia oznaczonego cyfrą 007 znajduje się informacja o lokalizacji Filii.

W budynku nie ma windy.

Toalety są niedostępne i niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Publicznie dostępne miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ul. Pionierów oraz ul. Rycerskiej. Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do siedziby DBP we Wrocławiu Filii w Świdnicy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku Liceum z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego  w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Liceum z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W siedzibie DBP we Wrocławiu Filii w Świdnicy nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Na prośbę osoby niepełnosprawnej pracownik Filii może asystować  jej podczas wchodzenia po schodach prowadzących do wejścia głównego  Liceum oraz po schodach prowadzących na parter budynku. Pracownik Filii może  przy wejściu do budynku odebrać zwracane przez osobę niepełnosprawną materiały biblioteczne lub wręczyć osobie niepełnosprawnej zamówione przez nią materiały biblioteczne.

Udogodnienia

 • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy