Logo biblioteki w Świdnicy

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Publikacje nauczycieli

Zaproszenie do publikowania materiałów edukacyjnych

Serdecznie zachęcamy nauczycieli powiatu świdnickiego do publikowania w formie elektronicznej autorskich materiałów edukacyjnych na stronie internetowej naszej Biblioteki. Mamy nadzieję, że staną się one dla wielu pedagogów inspiracją do podejmowania nowych działań w zakresie nauczania i wychowania.

Prosimy o przesyłanie publikacji na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   oraz o wydrukowanie załączonego tekstu Oświadczenia, wypełnienie go i przesłanie na adres : Biblioteka Pedagogiczna w Świdnicy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 30 58-100 Świdnica lub osobiste dostarczenie do siedziby Biblioteki.

 Publikacje nauczycieli

1.  Jak uczyć się trzy razy szybciej, skuteczniej i efektywniej? Konspekt lekcji bibliotecznej w gimnazjum. Opracowała Wanda Śliwowska, nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 3 w Świdnicy.

2.  Odkrywam siebie. Opracowały Lilla Gil, Jolanta Iwanio, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy.

3.  Godziny wychowawcze. Wydawnictwa zwarte. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1973-2013. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Świdnicy.

4.  Godziny wychowawcze. Artykuły z wydawnictw ciągłych. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

5.  Opinie o godzinach wychowawczych. Netografia (materiały z Internetu). Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

6.  Ocenianie kształtujące. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014. Opracowała Ewa Markuszewska, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Świdnicy.

7.  Poznajemy prasę i redagujemy gazetkę szkolną. Konspekt zajęć blokowych z edukacji czytelniczej dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Opracowały Ewa Markuszewska, Agnieszka Nawrocka, nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Świdnicy, Irena Szymaniak, nauczyciel bibliotekarz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.

8.  Techniki uczenia się i motywowania do nauki. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2013. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

9.   WebQuest w pracy nauczyciela. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2014. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

10. Metody wspierające edukację w świetle literatury pedagogicznej. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

11. Przykłady dobrych praktyk. Netografia (materiały z Internetu). Opracowała Agnieszka Nawrocka.

12. Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

13. Bajkoterapia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych za lata 2004-2015. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

14. Dziesięć porad dla rodziców, którzy chcą zaszczepić w swoich dzieciach miłość do książek. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

15. Moja bajka - scenariusz w ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" - edukacja wczesnoszkolna. Opracowała Anna Hendżak, nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie.

16. Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Wydawnictwa zwarte. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny, Agnieszka Nawrocka.

17. Jak kształtować pozytywny stosunek dziecka do książki? Opracowała Agnieszka Nawrocka.

18. Postawy wobec czytania. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

19. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

20. Świat mediów. Media a zagrożenia. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

21. Surdopedagogika. Pedagogika niesłyszących i słabosłyszących. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

22. Najważniejsze umiejętności bibliotekarzy jutra. Tłumaczenie artykułu Meredith Schwartz opracowała Wanda Śliwowska, nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 3 w Świdnicy.

23. Cyberprzemoc. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2015. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny, Agnieszka Nawrocka.

24. Oligofrenopedagogika. Pedagogika dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Książki polecane nauczycielom i studentom. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

25. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Zestawienie bibliograficzne w wyborze książek za lata 1972-2015. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

26. Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej? Opracowała Agnieszka Nawrocka.

27. Metoda projektów. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2016. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny, Agnieszka Nawrocka.

28. Pedagogika dzieci, młodzieży i dorosłych przewlekle chorych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

29. Za co kochamy bibliotekarzy? Tłumaczenie tekstu Stephena Abrama opracowała Wanda Śliwowska, nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 3 w Świdnicy.

30. Pedagogika dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych ruchowo. Książki polecane nauczycielom i studentom Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

31. Edukacja włączająca. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1987-2017. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

32. Edukacja czytelnicza, informacyjna i medialna w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej Opracowała Agnieszka Nawrocka.

33. Kompetencje informacyjne dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2018. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

34. Pedagogika resocjalizacyjna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1971-2019. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

35. Poradniki dla rodziców. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1982-2017. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

36. Materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców na temat dzieci doswiadczajacych przemocy oraz uczniów niepełnosprawnych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny, Agnieszka Nawrocka.

37. Seniorzy XXI wieku. Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism, książek i publikacji dostępnych w InternecieOpracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

38. Stres. Zestawienie bibliograficzne książek w wyborze za lata 1966-2019. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny, Agnieszka Nawrocka.

39. Agresja i przemoc. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

40. Autyzm, Zespół Aspergera i ADHD. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.  Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

41. Diagnoza w edukacji. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

42. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

43. Edukacja fizyczna i zdrowotna. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

44. Edukacja przedszkolna. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

45. Edukacja wczesnoszkolna. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

46. Filozofia. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

47. Komunikacja społeczna. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

48. Książka, biblioteka, czytelnik. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użtkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

49. Kultura. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

50. Logopedia. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

51. Metodologia badań. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny, Agnieskza Nawrocka.

52. Młodzież. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

53. Nauczyciele. Publikacje dostępne w IBUk Libra dla użytkowników dolnoślaskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

54. Nauki ekonomiczne. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla uzytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

55. Nauki społeczne. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

56. Neurologia, psychiatria i psychologia kliniczna. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

57. Nowe media. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

58. Osoby niepełnosprawne. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

59. Osoby starsze. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

60. Pedagogika. Publijkacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny, Agnieszka Nawrocka.

61. Poradnictwo i psychoterapia. Publikacje dostępne w IBUk Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

62. Przestępczość i resocjalizacja. Publikacje dostępne W IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

63. Psychologia. Publikacje dostępne W IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny, Agnieszka Nawrocka.

64. Rodzina. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

65. Słowniki. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

66. Świat wartości. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

67. Terapia zajęciowa. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

68. Twórczość dzieci i młodzieży. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

69. Wychowanie w rodzinie i szkole. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników  dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

70. Zabawa. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

71. Zachowania ryzykowne a zdrowie. Publikacje dostępne w IBUK Libra dla użytkowników dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

72. Tyflopedagogika. Pedagogika niewidomych i słabowidzących. Książki polecane nauczycielom i studentom. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

73. Depresja. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

74. Dzieci, młodzież i dorośli ze spektrum autyzmu - co warto wiedzieć i gdzie szukać pomocy. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

75.  Aleksander Sztejnberg. Bibliografia w wyborze wydawnictw zwartych za lata 1983-2015. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

76.  Depresja. Książki polecane nauczycielom i studentom w związku z kampanią społeczną "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję". Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

77.  Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

78.  Edukacja ekonomiczna i finansowa w szkole. Opracowała Agnieszka Nawrocka.

79.  Edukacja prawna. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.

80.  Klimat i ochrona środowiska. Opracowała Katarzyna Giedrys-Woźny.