Logo biblioteki w Świdnicy

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych od 1 stycznia 2016 r. do zadań blioteki pedagogicznej należy m.in. organizowanie i prowadzenie wspomagania:

- szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

- bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Propozycje działań Biblioteki Pedagogicznej w Świdnicy skierowanych do:

  • szkół i placówek:

- pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki poprzez dostarczanie informacji o zasobach dolnośląskich bibliotek pedagogicznych,

- opracowywanie i dostarczanie informacji oświatowej na określony przez szkołę lub placówkę temat,

- gromadzenie i dostarczanie materiałów informacyjnych, w tym literatury przedmiotu, w oparciu o sprecyzowaną przez szkołę lub placówkę diagnozę,

- organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w procesie nauczania i wychowania.

  • nauczycieli:

- organizowanie doskonalenia w zakresie:

a) kształtowania umiejętności wyszukiwania informacji w zasobach Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej (DSIE),

b) wykorzystywania w nauczaniu otwartych zasobów edukacyjnych,

c) prawa autorskiego w szkole,

- organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji.

  • nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu świdnickiego:

- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia,

- organizowanie szkoleń i konferencji metodycznych,

  • dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów:

- prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu rozbudzanie i kształtowanie kompetencji czytelniczych i informacyjnych,

- organizowanie konkursów inspirujących i promujących edukację czytelniczą i medialną.

Zapraszamy do bezpłatnej współpracy szkoły i placówki powiatu świdnickiego. W tym celu należy zgłosić się do Biblioteki, ustalić warunki współpracy i podpisać porozumienie.

Kontakt:

Agnieszka Nawrocka

Tel. 74 8 520 520

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.