Logo biblioteki w Wałbrzychu

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Polecamy

Papuzińska Joanna

Asiunia

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 44
Wydawca: Wydawnictwo Literatura

Książka  opowiada  historię  małej  dziewczynki  w  trudnych  czasach  drugiej  wojny  światowej.  Mała Asiunia  niedawno  miała  urodziny  i  właśnie  skończyła  pięć  lat.  Mieszkała  w  Warszawie  ze  swoimi rodzicami  i  licznym  rodzeństwem.  Zdarzenia,  które miały  miejsce  po  tych urodzinach były dla niej straszne,  ponieważ wszystko  się  zmieniło.  Przez  wojnę  straciła  mamę  i  swój  dom,   zamieszkała w „cudzym domu” i  „trzeba było pić mleko z cudzego kubeczka, zamiast z tego co zawsze”, a dla małego  dziecka  jest  to  bardzo  trudne. Gdy  skończyła  się  wojna  Asiunia  miała  lat  sześć  i  pół.  Ta  niezwykła  książka  pozwoli  porozmawiać  z  dziećmi  o  wojnie,  a  także  umożliwi  poznanie  życiowych doświadczeń  znanej  dzieciom  autorki  Joanny  Papuzińskiej.  Nie  mniej  cenne  od  tego  przekazu literackiego  są malarskie ilustracje ukazujące czytelnikom wojnę.

Sygnatura 125390


Jeziorański Marek, Opozda Danuta, Rynio Alina (red.)

Rodzina przestrzenią rozwoju osoby : perspektywa pedagogiczna

Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Lublin
Ilość stron: 377
Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Książka  skierowana  jest  do  pedagogów  i  rodziców.  Podjęta  przez  autorów  tematyka  została uporządkowana w trzech częściach. Część pierwsza:  Rodzina przestrzenią rozwoju osoby to niejako włączanie  się  w  dyskusje  prowadzone  w  obszarze  interdyscyplinarnej  wiedzy  familiologicznej z perspektywy wielowymiarowości rozwoju osób w rodzinie. Część druga: Rozwój dziecka w rodzinie przedstawia  warunki  rozwojowe,  jakie  daje  prawidłowo  funkcjonująca  rodzina  oraz  ograniczenia wynikające z jej dysfunkcjonalności. Część trzecia: Rodzina wobec zmieniających się warunków życia dotyczy aktualnych problemów rodziny i zmian, jakie zachodzą obecnie w życiu rodzinnym. Spis treści

Sygnatura Pw 125387


Krasiejko Izabela

Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 253
Wydawca: Difin

Adresatami tej książki są przede wszystkim pracownicy socjalni, ale nie tylko. Pedagog szkolny, kurator sądowy, terapeuta rodzinny,  pielęgniarka środowiskowa, policjant dzielnicowy i  terapeuta rodzinny również znajdą tutaj  przydatne informacje połączone głównym tematem  troski o rodzinę i dobro dzieci.  Publikacja przedstawia  opis składników systemu rodzinnego, charakterystykę cech zdrowej rodziny  i charakterystykę rodziny dysfunkcyjnej. Ponadto podaje wykaz wybranych czynników ryzyka krzywdzenia dziecka  i sposobów  prawidłowej oceny tych czynników. Autorka dostarcza czytelnikom w przystępny sposób wiedzę na temat struktury i funkcji rodziny, rekomendacji metodycznych do pracy z rodziną, które wynikają z przepisów prawa lub ze sprawdzonych działań tzw. dobrych praktyk. Spis treści

Sygnatura Pw 125388


Górski Adam, Kmieciak Błażej

Autyzm a prawo

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 212
Wydawca: Difin

Ta  książka  to  pierwsze  w  Polsce    wyczerpujące  opracowanie  problematyki  prawnej  związanej  z poszanowaniem praw i wolności osób doświadczających zaburzeń autystycznych. Skierowana jest do wszystkich zainteresowanych związkiem autyzmu i prawa. Analizie poddane zostały mi.in. deficyty poznawcze osób ze spektrum autyzmu na gruncie pojęcia świadomości  i woli, a tym samym niepoczytalności i poczytalności umniejszonej. Ponadto znajdziemy w tej pozycji omówienie problemu  tzw.  prawnokarnej  perspektywy  ochrony  nauczycieli  specjalnych,  włącznie  z  tą, która  przysługuje  im  z  mocy  art.  63  Karty  Nauczyciela  oraz analizę  postępowania  osób autystycznych w kontekście bezprawności, karalności, społecznej szkodliwości czynu i winy. Spis treści

Sygnatura 125377


Łuczyński Andrzej

Młodzież zagrożona wykluczeniem : prewencyjny potencjał pedagogiki ks. Jana Bosko

Rok wydania: 2018

Miejsce wydania: Lublin
Ilość stron: 408
Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Książka  skierowana  jest    przede  wszystkim    do  rodziców,  nauczycieli,  wychowawców,  katechetów, którym nie jest obojętny los młodzieży potrzebującej pomocy i wsparcia. Zwraca  uwagę na potrzebę podjęcia działań wzmacniających szeroko rozumianą kondycję młodzieży przywołując zasady systemu prewencyjnego  ks.  Jana  Bosko.  Autor  podkreśla,  że  zanim  zacznie  się  budować  skuteczny  system wychowawczego  wsparcia  młodzieży  i  zabezpieczenia  przed  zjawiskami  wykluczenia  społecznego należy  poznać  i  zrozumieć  warunki  egzystencji  młodych  ludzi  pamiętając  o  życzliwości  i  szacunku względem  problemów  współczesnej  młodzieży.  Ponadto  wychowanie  młodzieży  to  obecnie priorytetowe zadanie wszystkich środowisk wychowawczych. Spis treści

Sygnatura Pw 125382

Kordziński Jarosław

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 392
Wydawca: Wolters Kluwer Polska

Książka skierowana jest  przede wszystkim  do nauczycieli. Jest zbiorem praktycznych wskazówek, jak skutecznie  radzić  sobie  z  wypaleniem  zawodowym.  Czytelnik  ma  możliwość  poznania  schematów  i modeli ilustrujących postawy, zachowania i motywacje istotne w  pracy nauczyciela, a także dotarcia do przykładowych testów  psychologicznych  i formularzy do samodzielnego wypełniania. Publikacja pomoże nauczycielowi zachować na długo pasję do tego, co robi oraz zapewni wzory metod pracy na własnym  rozwojem,  wskaże  praktyczne  wykorzystanie  technik  komunikacyjnych  w  przestrzeni szkolnej. Warto pamiętać, że wypalenie zawodowe nauczycieli ma wiele przyczyn, a zwykle zaczyna się prozaicznie od zwykłego przemęczanie. Spis treści

Sygnatura Pw 125386


Zawadzka Ewa, Anita Rawa-Kochanowska

Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju

Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 174
Wydawca: Difin

Książka skierowana jest do nauczycieli, psychologów, studentów oraz rodziców, „(…) stanowi bowiem ważne źródło informacji na temat tego, jak ważna jest jakość relacji dorosłych osób znaczących z dzieckiem oraz jak istotną rolę pełnią treści, które te relacje wypełniają.”  Pozycja daje możliwość zapoznania się z katalogiem symboli  zawartych  w baśniach, które często stają się tzw.  materiałem źródłowym do konstruowania bajek terapeutycznych. Ponadto przybliża zasady  tworzenia  bajek  bezpiecznych  w  odbiorze  dla  dziecka  oraz  prezentuje  bajki o charakterze  psychoedukacyjnym  opracowane  przez  autorkę  monografii,  które  mogą  być narzędziem  wykorzystywanym  w  procesie  wspomagania  rozwoju  dziecka  w  wieku przedszkolnym. Spis treści

Sygnatura Pw 124836, 125309


Furmańska Sabina

Oswajanie przez bajanie : bajki psychoterapeutyczne

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Gdańsk
Ilość stron: 49
Wydawca: Wydawnictwo Harmonia

Książka  skierowana  jest  do  rodziców,  pedagogów,  psychologów  i  nauczycieli,  którzy  rozmawiają  z  dziećmi  na  niełatwe  tematy.  Przedstawione  tu  historie  pomogą  przeprowadzić  taką  rozmowę  z dzieckiem, aby  „oswoić zaistniałą rzeczywistość”, pomóc i  wytłumaczyć, co się stało - w jak najmniej traumatyczny  sposób. Na przykład bajka „O dziadku, który wyszedł, choć zastawił buty” może stać się podpowiedzią  do  wyjaśnienia  dziecku  problemu  śmierci  bliskiej  osoby.  Ponadto  każdy  utwór  przedstawiony  w  tej  publikacji  został  poprzedzony krótkim  komentarzem  psychologa  lub  pedagoga,  a  taki  zabieg  kompozycyjny  pozwoli  na  twórcza  pracę  z  tekstem  i  pełne  zrozumienie  przedstawionych zagadnień, emocji. Spis treści

Sygnatura 125359


Chmielewska Iwona

Pamiętnik Blumki

Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Poznań
Ilość stron: 64
Wydawca: Wydawnictwo Harbor Point media Rodzina

Niezwykła  książka  powinna  być  przeczytana  najpierw  przez nauczyciela,  a  potem  ucznia. Spotykamy tutaj nie tylko  dzieci z Domu Sierot, ale i Janusza Korczaka, a przede wszystkim niezwykłe przesłanie o tym, jak kochać dziecko, jak uczyć sprawiedliwości. Zachęcając dzieci do codziennego czytania Stary Doktor mówi słowa, które i dzisiaj mogą być pomocne dla wielu, „że jeśli przed snem nie poczyta książki, to czuje się, jakby szedł spać nieumyty”. Ważnym w tej publikacji  jest, że Blumka, Zygmuś,  czy Chaimek  chociaż  żyli  dawno  temu,  to  mieli podobne dziecięce problemy i  kłopoty,  dziecięce  marzenia  o  tym,  kim będą  w przyszłości, a  poza  tym  byli  dziećmi,  też  psocili,  psuli  innym  zabawę.  Blumka  opisała  to  w  swoim pamiętniku, który „ jest po to, żeby nie zapomnieć …”.

Sygnatura 125361


Kasdepke Grzegorz

Nowe kłopoty detektywa Pozytywki

Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 81
Wydawca: Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Dzięki tej książce możemy ponownie spotkać sympatycznego właściciela i jedynego pracownika agencji detektywistycznej "Różowe Okulary", którego przygody cieszą się zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i  większości  dorosłych.  Czytelnicy  mogą  razem  z  detektywem  Pozytywką  rozwiązywać  różne zagadki,  między  innymi  mogą  dowiedzieć  się,  jak należy  prawidłowo  podlewać  kaktusy,  kiedy znajomość lub brak znajomości zasad ortograficznych może być dowodem w śledztwie oraz uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w Turcji pije się kawę po turecku. Poza tym autor umożliwia  poznanie zasad działania szefa  konkurencyjnej agencji detektywistycznej "Czarnowidz" - Martwiaka. Warto sięgnąć do tej  pozycji  pełnej  zagadek,  uczącej  logicznego  myślenia  i  wyciągania  właściwych  wniosków.

Sygnatura 125357


Dürr Gisela, Stiefenhofer Martin

Piękne dawne zabawy dziecięce

Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Gdańsk
Ilość stron: 144
Wydawca: Wydawnictwo Harmonia

Ta  książka  to  ilustrowany  zbiór  zabaw,  których  jest  170.  Każdy  znajdzie  tu  coś  dla  siebie, ponieważ są zabawy indywidualne i zespołowe, takie, które można zrealizować w plenerze (tzw. zabawy na łonie przyrody,  przykładowo: gwizdki z trawy, wróżenie z kwiatów, tworzenie figur)) i takie zabawy, które można zrealizować w domu  (tzw. zabawy domowe, przykładowo: latające kamyki, dmuchanie waty, krojenie maki). W publikacji zamieszczone zostały znane zabawy z piłką, zabawy w berka i w chowanego, a także zabawy ze śpiewem i tańcem oraz wyliczanki,  rymowanki  i  zgadywanki.  Dla dorosłych  może  to  być  ciekawy powrót do  czasu dzieciństwa, a dla dzieci możliwość pokazania lubianych dawniej rozrywek. Na pewno jest to książka „dla małych i dużych”, która umożliwi przyjemne spędzanie czasu wolnego. Spis treści

Sygnatura 125312


Kochan Renata

Kreatywne dzieci : 21 przepisów na twórcze popołudnie

Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Poznań
Ilość stron: 136
Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Książka jest skierowana zarówno  do rodziców, jak i opiekunów oraz  nauczycieli. Może służyć pomocą w realizacji ćwiczeń   w domu, a także w przedszkolu, świetlicy szkolnej.  Na pewno daje też możliwość doskonalenia umiejętności kreacji i komunikacji. Czasami łatwiej dziecku za pomocą barwy i kształtu okazać to, co trudno wyrazić słowami. Poza tym prezentowane pomysły na zabawy plastyczne łączą wiele dziedzin.  Ponadto  wspólne działanie i rozmowa może stać się dobrą zabawą zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Sama autorka zachęca : „(...) do indywidualnego rozwijania zawartych w książce pomysłów” proponując czytelnikom hasło: „Wsłuchajmy się w dzieci!”. Spis treści

Sygnatura 125155


Rode Danuta

Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej : charakterystyka sprawców

Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 198
Wydawca: Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów s. c.

Adresaci tej publikacji to szerokie grono psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, asystentów rodzinnych, ale również sędziów, prokuratorów  i policjantów. Książka pozwala  lepiej  rozumieć  uwarunkowania  i  źródła  przemocy  w  rodzinie,  a  również  daje  wyczerpujące odpowiedzi na podstawowe pytania związane z przemocą domową w ujęciu prawa karnego i cywilnego. Zamieszczona została też charakterystyka osobowości mężczyzn jako  sprawców  przemocy  domowej  oraz  specyfika  i  motywy  przemocy  stosowanej  przez kobiety. Ponadto  w jednym z rozdziałów poddano analizie model procesów i mechanizmów motywacyjnych,  który  może  zostać  wykorzystany  w  diagnozie sprawstwa  przemocy w relacjach rodzinnych. Spis treści

Sygnatura 125375


Kamenetz Anya

Z nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka ?

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 319
Wydawca: MT Biznes

Książka  skierowana  jest  głównie  do  rodziców  i  opiekunów  dzieci.  Może  pomóc  wszystkim poszukującym  odpowiedzi  na  pytanie,  jak  zachować  równowagę  miedzy  światem współczesnej technologii a zwykłym życiem. Autorka przyznaje, że jako matka podczas pisania nie  mogła  pozbyć  się  swoich  obaw  związanych  z  korzystaniem  przez  dzieci  z  urządzeń cyfrowych. „Napisałam tę książkę po to, abyśmy mogli pokonać strach. Abyśmy wyzbyli się poczucia winy, ograniczyli liczbę docierających do nas informacji, wyciszyli szum informacyjny i baczniej przyjrzeli się sprawie.” Ta pozycja jest  ciekawym spojrzeniem na problem nowych technologii w życiu dziecka  z perspektywy kogoś, kto nie jest co prawda specjalistą w tej dziedzinie, ale kto chce pomóc innym rodzicom  w odpowiedzialnym wychowaniu i dlatego podsuwa ciekawe, rozwiązania związane z szerokim tematem roli mediów w rodzinie. Spis treści

Sygnatura 125370


Ekert Brigitte

Metoda Montessori na cztery pory roku

Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 192
Wydawca: Wydawnictwo RM

Ta  książka  to  zbiór  materiałów  montessoriańskich dla dzieci  w  wieku od  3  do 6  lat.  Zgromadzone ćwiczenia mogą być inspiracją dla rodziców i wychowawców, aby zaproponowali dziecku za pomocą zabawy  edukacyjnej  poznanie  otaczającego świata oraz zaoferowali możliwość wykorzystania w  zabawie  zdobytych  umiejętności,  a  także  dzięki  temu  przyczynili    się  do  zbudowania  poczucia własnej  wartości  dziecka,  aby  lepiej  radziło  sobie w świecie. Do przygotowania opisanych w publikacji  stymulujących  aktywności    przeznaczonych  dla  dzieci  nie  są  wymagane  umiejętności techniczne opiekunów. Poza tym wspólne wykonywanie ćwiczeń powinno stać się chwilami radości zarówno dla małego dziecka podczas „samodzielnego badania otoczenia i podejmowania twórczych działań”, jak i rodzica, bądź opiekuna. Spis treści

Sygnatura 125411


Montessori Maria

O kształtowaniu się człowieka

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 113
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Warto przeczytać książkę „O kształtowaniu się człowieka”, w której Maria Montessori przedstawia swoją koncepcję naturalnego rozwoju dziecka, swoją metodę, która może być stosowana zarówno wśród noworodków, jak i studentów. Co prawda była opracowana dla przedszkola, ale „przeniknęła do szkól podstawowych, a nawet gimnazjów i szkół wyższych”. Według tej metody, aby dziecko mogło się prawidłowo  rozwijać,  należy  mu  zapewnić  odpowiednią  przestrzeń,  pozwolić  na  rozwijanie spontaniczności  i  twórczości  oraz  „umożliwić  wszechstronny  rozwój  psychofizyczny,  kulturalny i społeczny”. Zwykle  chcąc  poznać  założenia  pedagogiki  Marii  Montessori  czytamy  tzw.  pośrednie informacje  i  opracowania.  Dlatego  też  dla  wszystkich  zainteresowanych  ta  książka  będzie  tym cenniejszym źródłem, że jest to publikacja samej autorki o swej metodzie. Spis treści

Sygnatura 125414


Montessori Maria

Sekret dzieciństwa

Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 283
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Jest to niepublikowana dotychczas na polskim rynku książka Marii Montessori. Autorki  -  jednej z pierwszych kobiet we Włoszech, które ukończyły studia medyczne (specjalizacja z psychiatrii), której podglądy  są niezmiennie ważne dla pedagogów. Pozytywne rezultaty przyniosło stworzenie dla dzieci przez Marię  Montessori  materiałów edukacyjnych,  które  umożliwiają  „eksplorowanie  otoczenia  za pomocą  zmysłów”.  Przez  całe  swoje życie kontynuowała obserwowanie dzieci, co pozwalało udoskonalić  materiały  edukacyjne  i  kształtować  metodę  edukacji.  Broniła zawsze praw dzieci. Wykorzystując swą wiedzę i doświadczenie otworzyła „Casa dei Bambini”  dla dzieci z najbiedniejszych dzielnic Rzymu. Można pokusić się   o stwierdzenie, że zawsze szukała takich rozwiązań edukacyjnych, które są najlepsze dla dziecka.  Książka Sekret dzieciństwa przedstawia podstawy koncepcji Marii Montessori na temat  kształtowania się psychiki dziecka, opisuje poszczególne aspekty rozwoju dziecka oraz zagadnienia związane z jego optymalnym rozwoju. Spis treści

Sygnatura 125261

 

Montessori Maria

Odkrycie dziecka

Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Łódź
Ilość kart: 287
Wydawca: Wydawnictwo Palatum

Maria Montessori od lat znana jest w polskich przedszkolach i szkołach, a poglądy, które głosiła mają  wielu  zwolenników.  Publikacja  zatytułowana  „Odkrycie  dziecka”  (będąca  pierwszym wydaniem  w języku polskim) daje możliwość praktycznego wykorzystania metod wpisujących się  w  tak  zwane  szkoły  „pedagogiki  naukowej”,  które  odniosły  duży sukces  nie  tylko  we Włoszech. W tej książce mamy rozdziały poświęcone nauce pisania i mechanizmowi pisania, a także nauce liczenia, są dokładne wskazówki dla nauczyciela, którego aktywność ma dwojaki charakter,  bo  musi  poznać  zaplanowaną  do  wykonania  pracę  i  cele  (osiągane  za  pomocą   materiałów  rozwojowych).  Autorka  daje  także  instrukcję  do  prezentacji  pomocy  wraz  z  przykładami  oraz  przytacza  swoje  pierwsze doświadczenia  z  dziećmi  z  upośledzeniem umysłowym. Spis treści

Sygnatura 125371

Poussin Charlotte, Roche Hadrien, Hamidi Nadia

Metoda Montessori od 6 do 12 roku życia

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość stron: 209
Wydawca: Wydawnictwo RM

Książka przybliża zasady pedagogiki Montessori, a przede wszystkim wyjaśnia, w jaki sposób dziecko  w  okresie  miedzy  szóstym  a  dwunastym  rokiem  życia  uczy  się  odpowiedzialności,  podejmowania świadomych decyzji , zasad wspólnego życia oraz poczucia szacunku i solidarności, które są niezbędne do  harmonijnego  rozwoju  dziecka  i  jego  wzrastaniu  w  poszanowaniu  samego  siebie  i    wszystkich. Warto  podkreślić,  iż    Charlotte  Poussin,  Hadrien  Roche  i  Nadia  Hamidi  są  dyplomowanymi nauczycielkami  Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Montessori,  które  stosują  metodę  Montessori w swoich szkołach i rodzinach, stąd też publikacja skierowana jest zarówno do rodziców i opiekunów, jak i nauczycieli. Spis treści

Sygnatura 125379 ; 125380


Poussin Charlotte

Metoda Montessori : naucz mnie robić to samodzielnie : wprowadzenie dla rodziców

Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Ilość kart: 202
Wydawca: Wydawnictwo RM

Charlotte  Poussin  to  nauczycielka,  która  stosuje  metodę  Montessori  i  jest  autorką  wielu publikacji o tej metodzie. W swej książce przedstawia nie tylko Marię Montessori jako lekarkę i oddanego sprawie dzieci pedagoga, ale także podstawowe założenia pedagogiki Montessori i wskazówki, jak należy stosować  w praktyce metodę pedagogiczną, która stała się znana jako metoda Montessori, a jej  skuteczność już została wielokrotnie udowodniona: „Pedagogika Montessori  ma służyć rozwojowi każdego i edukacji przyczyniającej się do pokoju na świecie” (s.13). Ponadto w publikacji zamieszczone są przykłady rozwijających  zabaw edukacyjnych dla dzieci w różnym wieku oraz przydatne adresy i wykaz lektur tzw. dodatkowych. Spis treści

Sygnatura 125354


Klimek-Michno Katarzyna

Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkole

Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Kraków 
Ilość kart: 230
Wydawca: Wydawnictwo Szkolne "Omega"

Ta książka stanowi skarbnicę pełną pomysłów do wykorzystania w przedszkolu, szkole, domu, może stać się również inspiracją do tworzenia albumu przyrodniczego, książki kucharskiej, albo komiksu. na pewno jest to cenna pozycja promująca czytelnictwo i umiłowanie książki przez zabawę, dająca możliwość poznania i wykorzystania pozytywnych praktyk, aby książka stała się tzw. codzienną towarzyszką małego człowieka, była obecna przykładowo podczas jego zabawy, spacerów, przed zaśnięciem. Dodatkowo wydanie wzbogacają wywiady z autorką książek dla dzieci Ewą Stadtmüller oraz rodzicami i nauczycielami, którzy podają swoje pomysły na rozwijanie pasji czytelniczych wśród dzieci oraz promowanie czytelnictwa w przedszkolu i szkole. Spis treści

Sygnatura 125306


Sunderland Margot

Niska samoocena u dzieci

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Sopot
Ilość kart: 144
Wydawca: GWP

Książka adresowana jest do rodziców, pedagogów oraz tych, którym zależy, aby dać dziecku wsparcie, pomoc w trudnościach i zwiększyć poczucie wartości dziecka. Dzięki autorce uważny czytelnik będzie potrafił nauczyć dziecko, jak wyrażać  własne opinie, emocje, uczucia. Mając na uwadze, że dzieci z niską samooceną są często odrzucane, krytykowane, a to prowadzi ich często  do  tzw.  destrukcyjnych  zachowań,  zaniżania  własnej wartości,  wycofywania się z zamierzonych działań, rezygnacji z dziecięcych pragnień, mogą być one bardziej podatne na zaburzenia psychiczne. Publikacja pomoże zrozumieć dziecięce poczucie bezwartościowości, ułatwi rozmowy o negatywnych uczuciach, pokaże, jak wspierać dziecko. Spis treści

Sygnatura 125356


Koscinski Cara

Interwencje sensoryczno-motoryczne : jak za pomocą ruchu poprawić ogólne funkcjonowanie ciała

Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Gdańsk
Ilość kart: 130
Wydawca: Harmonia Universalis

Książka  adresowana  jest  przede  wszystkim  do  terapeutów  integracji  sensorycznej,  którzy będą  mogli  wykorzystać  przedstawione tutaj pomysły  i  doświadczenia. Mogą po nią  także sięgnąć  rodzice  i nauczyciele,  aby  zapoznać  się  z  opisanymi  tu  interwencjami terapeutycznymi  i  z  nich  skorzystać,  ponieważ    inspiracją  do napisania  tej  książki  byli  ci, którzy  codziennie  zmagają  się  z  zaburzeniami  przetwarzania  sensorycznego,  dysfunkcjami sensorycznymi.  W przedmowie  do  tego  wydania  można  przeczytać,  że  autorka „(...)  zdecydowanie  zasłużyła  sobie  na  miano  autorytetu,  jeśli  chodzi  o  temat  autyzmu, zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) oraz innych odmienności rozwojowych”. Spis treści

Sygnatura 125351


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu