logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Nowy kurs na platformie MoodleDBP - Zagrożenia w sieci

Zagrożenia w sieci
Przewodnik skierowany do nauczycieli i wychowawców, ma na celu przede wszystkim przybliżyć tematykę przemocy elektronicznej oraz wskazać możliwości działań profilaktycznych. Proponowany kurs ma charakter warsztatu samokształceniowego.

Kurs jest nieodpłatny i dostępny na naszej platformie e-learningowej: http://www.dbp.wroc.pl/moodle/

Warunkiem jest rejestracja na platformie.

Kurs ma na celu przybliżenie zagrożeń z jakimi mogą się spotkać dzieci i młodzież podczas korzystania z sieci i jak im przeciwdziałać. Pierwsza cześć kursu pozwoli usystematyzować wiedzę w takich obszarach jak:
- młodzi ludzie w sieci (najczęściej podejmowane aktywności); 
- cyberprzemoc;
- seksting;
- strony i inicjatywy, które warto znać.  

Widzimy się na platformie!

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa