logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Refleksje - polecamy nowe czasopismo

Czasopismo oświatowe o nazwie "Refleksje" jest pismem poruszającym zagadnienia współczesnej edukacji. Dzięki szerokiemu spektrum podejmowanych aktualnych tematów oświatowych stało się źródłem wiedzy dla aktywnych nauczycieli i dyrektorów placówek edukacyjnych. Autorami tekstów są dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy naukowi, konsultanci oraz inni specjaliści z obszaru edukacji. Prezentowane przez nich poglądy nt. edukacji, wychowania, zarządzania oświatą, własne doświadczenia poparte wysokimi kompetencjami zawodowymi, są pozytywnie odbierane przez czytelników.

Czasopismo ukazuje się w cyklu dwumiesięcznym. Każdy numer dotyczy jakiegoś zagadnienia (jak: pedagogika twórczości, rzeczywistość rozszerzona, przyszłość szkoły, filozofia wychowania, edukacja inkluzyjna i wiele innych). Wokół tematu wiodącego obecny jest bogaty zestaw artykułów adekwatnych do zagadnienia. Ponadto w „Refleksjach” odnaleźć można też wywiady, teksty o ważnych wydarzeniach, jak: konferencje, spotkania, a także inicjatywy oświatowe, akty prawne i wiadomości popularnonaukowe z innych dziedzin wiedzy. Ciekawe treści artykułów, udostępniane również w formacie PDF, tworzą szczególny walor jakości pisma.

Serwis online czasopisma http://refleksje.zcdn.edu.pl/. Tam dostępne są bezpłatne wersje elektroniczne całych numerów pisma.

 

 

 

przygotowała: Urszula Tobolska

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu