logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Czytamy podręczniki z historii

- Historia - klasa 5, cz.3.1. Ustrój Starożytnego Rzymu - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5, cz.3.2. Imperium Rzymskie - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5, cz.3.3. Życie w Wiecznym Mieście - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5, cz. 3.4. Dokonania starożytnych Rzymian - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5, cz. 3.5. Początki chrześcijaństwa - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5, Bursztynowy szlak - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5, cz. 3. Podsumowanie - starożytny Rzym - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5, cz. 4.1. Bizancjum w czasach świetności - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5, cz. 4.2. Arabowie i początki islamu - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5 cz. 4.5. Wyprawy krzyżowe, cz. 1 - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5 cz. 4.5. Wyprawy krzyżowe, cz. 2 - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5 cz. 4.3. Nowe państwa w Europie - zobacz materiał (kliknij)

- Historia - klasa 5 cz. 4.4. Konflikt papiestwa z cesarstwem - zobacz materiał (kliknij) 

- Historia klasa 5, cz. 4. Podsumowanie - początki średniowiecza - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.5.1. System feudalny - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.5.2. Epoka rycerzy - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.5.3. Średniowieczne miasto i wieś - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.5.4. Kościół w średniowieczu - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.5. Podsumowanie działu 5. Społeczeństwo średniowiecza - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.6.1.Zanim powstała polska - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.6.2. Mieszko I i początki Polski - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.6.3. Polska Bolesława Chrobrego - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.6.4. Kryzys i odbudowa państwa polskiego - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.6.5. Rządy Bolesława Krzywoustego - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.6. 6. Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.6. Podsumowanie Polski pierwszych Piastów - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz.7.1. Rozbicie dzielnicowe - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz. 7.2. Zjednoczenie Polski - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5.7.3. Czasy Kazimierza Wielkiego - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz. 7.4 Unia polsko-litewska - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5, cz. 7.5. Czasy świetności Jagiellonów - zobacz materiał (kliknij)

- Historia klasa 5.7.6. Monarchia stanowa. Czytamy podręczniki - zobacz materiał (kliknij)

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu