logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od roku 2007 uczestniczy w tworzeniu zasobów cyfrowych Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. 

Dostęp do zasobów DBP w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/collectiondescription/137 

Cel projektu związane z budowaniem biblioteki cyfrowej:

  • umożliwienie jak najszerszej grupie zainteresowanych zdalny dostęp do naszych zbiorów książek,
  • zabezpieczenie cennych dokumentów,
  • pozyskanie i włączenie do planowanej biblioteki cyfrowej dokumentów gromadzonych przez inne instytucje edukacyjne.

Kolekcje tworzone przez DBP we Wrocławiu:

  • Edukacja II RP. Kolekcja jest podzielona na kilka podkolekcji - zawiera cyfrowe kopie wyselekcjonowanych pozycji książkowych z udostępnianego w czytelni biblioteki katalogu Edukacja II RP.
  • Rozwój szkolnictwa na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970 - zawiera artykuły z czasopism powojennych, opracowania książkowe, rozporządzenia powojennych władz  miasta.
  • Monografie szkół - zawiera opracowane i przekazane do biblioteki hostorie poszczególnych szkół.

Założenia projektu:

Projekt jest realizowany przy współpracy biblioteki z innymi podmiotami takimi jak:

  • w zakresie kolekcji Edukacja na Dolnym Śląsku: dolnośląskie biblioteki pedagogiczne, Kuratorium Oświaty, archiwum państwowe, biblioteki publiczne,
  • w zakresie kolekcji Edukacja II RP: biblioteki pedagogiczne sieci ogólnokrajowej, wyższe szkoły pedagogiczne, biblioteki naukowe,
  • w zakresie Monografie szkół ze szkołami szczebla podstawowego i ponadpodstawowego.

 Zapraszamy do korzystania z cyfrowych kolekcji Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat