logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Współpraca z bibliotekami

 

Współpraca z bibliotekami

 

Zgodnie z §27 ust.5 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. biblioteki wchodzące w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie:
1) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów
2) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych
3) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek
4) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji


Zapis ten realizujemy przez współpracę z bibliotekami wyższych uczelni, bibliotekami publicznymi oraz szkolnymi, ale przede wszystkim z bibliotekami pedagogicznymi.
Działania placówki skierowane są głównie na potrzeby środowiska edukacyjnego dlatego obszar współdziałania rozszerzony jest na organizacje, stowarzyszenia i wydawnictwa. Współpraca ze środowiskiem bibliotekarskim jest codzienna, okresowa lub okazjonalna. Są to luźne rozmowy, spotkania konsorcyjne, organizowanie wspólnych imprez, zapisana w Ustawie współpraca w zakresie pracy ze zbiorami, cyfryzacja zasobów, współtworzenie źródeł informacji.

Współpraca nie zawsze odbywa się na zasadzie partnerstwa. W kontaktach z bibliotekami naukowymi jesteśmy biorcami, zwłaszcza idei, rozwiązań i raczej nie jest to współpraca, ale benchmarking. Benchmarking wg Wikipedii nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega na podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie, avnastępnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk.

 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa