Nauczyciel i bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta

Cel szkolenia:
Zainspirowanie nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy metodą dialogu, którą mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Poprzez odpowiednio dobraną książkę mogą pomóc czytelnikowi/uczniowi rozwiązać jego trudne problemy, wpłynąć na właściwe funkcjonowanie wśród rówieśników, wspomóc jego twórcze i aktywne działania.

Prezentowane zagadnienia:
- jak zorganizować środowisko do pracy z książką
- dlaczego warto, by uczniowie i nauczyciel prowadzili dialog z tekstem literackim
- jakie zadania można proponować uczniom (poprzez wykorzystanie aktywnych metod pracy)
- co warto zaproponować dzieciom i młodzieży do czytania

Forma szkolenia:
Wykład, praca w grupach

Czas szkolenia:
2,5 godziny