logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem?

Praca z Kamishibai to przedstawienie alternatywnej formy czytania niezwykle pobudzającej wyobraźnię. Kamishibai wspomaga kreatywność, urozmaica kształcenie tworzenia komunikatów, zachęca do ustnych opowieści, czytania i tworzenia własnych historyjek, inspiruje do malowania własnych ilustracji. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane formy pracy z Kamishibai.

Po szkoleniu uczestnik:
- wie, jak ważny wpływ na rozwój czytelnictwa u małego dziecka ma ilustracja i głośne czytanie, czyli obraz i dźwięk,
- potrafi stworzyć opowiadanie (np. za pomocą kostek opowieści lub kart metaforycznych), i przełożyć je na obraz,
- zna technikę Kamishibai i potrafi wykorzystać ją w swojej pracy,
- umie czerpać radość ze wspólnej zabawy i kreatywnie działać na warsztatach

Warsztat adresowany jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, nauczycieli języka polskiego i obcego, bibliotekarzy.

Forma pracy: warsztat, krótki wykład

Czas trwania: 2,5 godz.

 

Materiał pomocniczy:

sz kamishibai

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu