logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Internet – warsztat pracy nauczyciela i bibliotekarza

Bilbliotekarz jako zakurzona osoba schowana między regałami? To już dawno przeszłość. Dzisiaj bibliotekarz sprawnie operuje nowoczesnymi narzędziami, wyszukuje informacje i zna zasoby otwartych materiałów edukacyjnych, a także jest w stanie popularyzować zagadnienia związane z prawem autorskim. Nasze spotkanie jest to również okazja do dyskusji nad ideą otwartych zasobów:

– Czym jest edukacja oparta na otwartych zasobach?
– Jaki wpływ na uczenie się przez całe życie mają aplikacje mobilne?
– Jak korzystać z niezliczonych zdigitalizowanych zasobów muzeów i bibliotek?
– Jak to robić nie naruszając praw autorskich?

Warto też zastanowić się dlaczego otwarte zasoby edukacyjne, chociaż pozwalają na budowanie edukacji dostępnej dla wszystkich uczniów i nauczycieli oraz łatwe korzystanie z jej zasobów dzięki cyfrowym technologiom, nie są postrzegane jako istotne przez większość nauczycieli i uczniów, ale niestety także decydentów.

Cele szkolenia:
* poznanie otwartych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie możliwych do zastosowania na wszystkich etapach kształcenia oraz w bibliotekach,
* poznanie zasad wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych w zgodzie z prawem oraz lecencje Creative Commons.

Omawiane treści:
* prawo autorskie,
* Creative Commons i Otwarte Zasoby Edukacyjne,
* biblioteki cyfrowe i repozytoria,
* otwarte zasoby cyfrowe – przykłady różnych inicjatyw,
* rozwiązania wspomagające procesy realizowane za pomocą otwartych zasobów edukacyjnych,
* prezentacja wybranych narzędzi pomocnych w codziennej pracy (prezi, canva, padlet).

Forma szkolenia: wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia

Przewidywany czas zajęć: 2,5 godz.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu