logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Programowanie jest łatwe – uczymy najmłodszych kodowania i logicznego myślenia - NOWOŚĆ

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z zasadami nauczania programowania jako rozwiązywania problemów na bazie logicznego i algorytmicznego myślenia. Następnie wybiorą środki dydaktyczne i poznają dostępne aplikacje cyfrowe, ponadto wykorzystają gotowe oraz przygotują własne pomysły i materiały dydaktyczne dostosowane do wieku ucznia.

Cele:
- Kształtowanie postawy oraz dostosowanie działań dydaktycznych w kontekście zmian cywilizacyjnych i technologicznych.​
- Wzbogacenie podstawowej wiedzy z zakresu nauki myślenia logicznego, programowania czy kreatywnego rozwiązywania problemów. ​
- Poznanie narzędzi offline i online - służących do nauki programowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.​
- Wymiana doświadczeń.​

Tematyka:
- Jaka jest rola nauki programowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej?​
- Nowe umiejętności i spodziewane efekty – informatyka w szkole.​
- Co wprowadza nowa podstawa programowa?​ - wyzwania w realizacji kształcenia informatycznego.​
- Jak uczyć programowania bez komputera?​ - czyli programowanie offline.
- Pomoc w sieci.

Forma: wykład z prezentacją, ćwiczenia, praca z komputerem (alternatywnie)

Czas trwania: 2,5 - 3 godz.

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa