logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Programowanie jest łatwe – uczymy najmłodszych kodowania i logicznego myślenia

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z zasadami nauczania programowania jako rozwiązywania problemów na bazie logicznego i algorytmicznego myślenia. Następnie wybiorą środki dydaktyczne i poznają dostępne aplikacje cyfrowe, ponadto wykorzystają gotowe oraz przygotują własne pomysły i materiały dydaktyczne dostosowane do wieku ucznia.
Szkolenie jest adresowane do nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Cele:
- Kształtowanie postawy oraz dostosowanie działań dydaktycznych w kontekście zmian cywilizacyjnych i technologicznych.​
- Wzbogacenie podstawowej wiedzy z zakresu nauki myślenia logicznego, programowania czy kreatywnego rozwiązywania problemów. ​
- Doskonalenie metod pracy z uczniami w zakresie programowania offline.
- Poznanie wybranych narzędzi online służących do nauki programowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.​
- Wymiana doświadczeń.​

Tematyka:
- Jaka jest rola nauki programowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej?​
- Nowe umiejętności i spodziewane efekty – informatyka w szkole.​
- Co wprowadza nowa podstawa programowa?​ - wyzwania w realizacji kształcenia informatycznego.​
- Jak uczyć programowania bez komputera?​ - czyli programowanie offline.
- Pomoc w sieci.

Forma: wykład z prezentacją, zadania indywidualne na spostrzegawczość i koncentrację, ćwiczenia z matą do kodowania.

Czas trwania: 2,5 - 3 godz.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                    logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu