logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Dlaczego kompetencje są ważne? - szkolna mapa kompetencji - SZKOLENIE ONLINE

W szybko zmieniającym się świecie o licznych wzajemnych powiązaniach, każdy będzie potrzebował szerokiego spektrum umiejętności i kompetencji oraz będzie musiał stale je rozwijać przez całe życie.

Celem kompetencji kluczowych zdefiniowanych w niniejszych ramach odniesienia jest zapewnienie podstaw dla osiągnięcia bardziej demokratycznych społeczeństw, w których panuje większa równość. Stanowią one odpowiedź na potrzebę trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, spójności społecznej i dalszego rozwoju kultury demokratycznej.

Cele szkolenia dla nauczycieli:
- zdobędą wiedzę na temat umiejętności kluczowych i ich znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży
- będą bez problemu planować poszczególne działania na zajęciach w celu realizacji wybranych kompetencji
- będą pewnie stosować innowacyjne i skuteczne metody nauczania wspomagające rozwój umiejętności kluczowych

Formy pracy online: wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej

 

Szkolenie tradycyjne:

Metody i formy: miniwykład, dyskusja, praca zespołowa, sesja plakatowa i prezentacja wyników

Środki dydaktyczne: flipchart, drzewka kompetencji, wydruki opisów poszczególnych kompetencji, urządzenia mobilne z dostępem do internetu

Czas trwania: 2,5-3,0 godz. (w zależności od wielkości grupy)

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu