logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Multimedialny nauczyciel, multimedialny bibliotekarz* – atrakcyjne projekty, użyteczne zasoby - NOWE SZKOLENIE ONLINE

Zupełnie nieoczekiwanie wszyscy przestawiliśmy się na pracę zdalną. Na pewno szukasz sposobów, aby ułatwić sobie pracę z uczniami, współpracownikami, rodzicami czy czytelnikami. Dzięki szkoleniu online „Multimedialny nauczyciel, multimedialny bibliotekarz – tworzę, gromadzę, udostępniam” znajdziesz odpowiedzi na pytania: Jak sobie radzić z ogromem zadań, ćwiczeń, quizów, filmów czy prezentacji zgromadzonych w folderach czy zakładkach? Jak tworzyć ciekawe materiały edukacyjne i informacyjne, bezpiecznie gromadzić i łatwo udostępniać.

 • Cel szkolenia: 

  - poznanie łatwych i bezpiecznych aplikacji do tworzenia, gromadzenia i udostępniania zasobów w chmurze,

  - tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii chmury jako nowoczesnej metody zastosowania TIK w procesie nauczania.

 • Omawiane treści:

  - opracowanie tematycznych tablic multimedialnych i ich udostępnianie w programach: Lino, Padlet, Wakelet (praca w wybranej aplikacji na własnym koncie),

  - organizacja własnych zasobów online w aplikacji Symbaloo - demonstracja aplikacji,
  - atrakcyjna prezentacja treści w internecie - prezentacja przykładów wykonanych w programach: Canva, Emaze, Sway (praca w wybranej aplikacji na własnym koncie),

  - łatwa wizualizacja i edukacyjne walory Google i Microsoft – demonstracja funkcji i wybranych elementów - prezentacje, ankiety, współpraca przy tworzeniu treści.

 • Formy pracy online: wykład z prezentacją, praca w wybranych programach (po założeniu konta), ćwiczenia interaktywne, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej.

 • Wskazane założenie konta:  
  - w aplikacji Wakelet - https://wakelet.com/ 
  - i opcjonalnie Canva - www.canva.com

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu