Fake news - jak rozpoznawać

Fake newsy to nie tylko wiadomości które wprowadzają w błąd, to także bardzo niebezpieczne narzędzie w rękach ludzi, którzy nie wahają się wykorzystać fałszywych informacji w walce o zysk, pozycję polityczną, wywołanie zamętu w społeczeństwie.

Każdy może walczyć z fake newsami – przede wszystkim na własny użytek, aby nie pozwolić, by ktoś wpływał na naszą opinię poprzez podsyłanie nieprawdziwych informacji.

W jaki sposób odsiewać fałszywe informacje?

Cele szkolenia - uczestnik:

  • wie czym jest fake news,
  • zna sposoby rozpoznawania fake news,
  • zdaje sobie sprawę ze szkodliwości fałszywych i zmanipulowanych wiadomości, filmów i zdjęć.

Po szkoleniu uczestnik potrafi:

  • Wie jakie elementy wiadomości przeanalizować, by sprawdzić czy jest ona wiarygodna,
  • Zna narzędzia do analizy zmanipulowanych zdjęć,
  • Wie jak sprawdzić, czy dane zdjęcie dotyczy danego wydarzenia,
  • Zna narzędzia, dzięki którym może odnaleźć lokalizację i datę opublikowania danego filmu,
  • Wie jak sprawdzić wiarygodność autora wiadomości, zna narzędzia, dzięki którym może odnaleźć autora w mediach społecznościowych,
  • Wie gdzie sprawdzić, czy dana wiadomość została opublikowana w innych źródłach.
  • Wie gdzie sprawdzić wiarygodność wypowiedzi polityków i wiarygodność kontrowersyjnych wiadomości.

Adresat: nauczyciele i bibliotekarze, zainteresowani tematem

Forma szkolenia:
- online
:  wykład z prezentacją, tworzenie infografiki w programie Canva, dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do pracy zdalnej.
przewidywany czas zajęć - 90 min.

stacjonarna: wykład konwersatoryjny, rozmowa, analiza nagłówków gazet, gra w grę edukacyjną.
przewidywany czas zajęć: 90 min.