logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego

 • Cel zajęć:
  - przedstawienie informacji dotyczących egzaminu ustnego z języka polskiego
  - przygotowanie do analizy poleceń i tworzenia wypowiedzi na ustnym egzaminie z języka polskiego
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń zna nową procedurę egzaminu, kategorie pytań, sposób oceniania
  - uczeń zna zasady tworzenia samodzielnej wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki
 • Formy zajęć
  - wykład
 • Adresat zajęć: klasy maturalne
 • Czas trwania: 45 minut

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa