logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Cel zajęć:
- przedstawienie informacji dotyczących egzaminu ustnego z języka polskiego
- przygotowanie do analizy poleceń i tworzenia wypowiedzi na ustnym egzaminie z języka polskiego

Zakładane kompetencje uczniów:
- uczeń zna nową procedurę egzaminu, kategorie pytań, sposób oceniania
- uczeń zna zasady tworzenia samodzielnej wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki

Formy zajęć: 
- wykład

Adresat zajęć: klasy maturalne
Czas trwania: 45 minut
 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu