logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Legendarny Wrocław

 • Cel zajęć:
  - wdrażanie ucznia do pogłębiania wiedzy o historii Wrocławia,

  - uczeń poznaje ważniejsze legendy wrocławskie.

 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń zna pojęcia: legenda, podanie, herb,

  - uczeń potrafi wskazać na planie miasta miejsca poznanych opowieści (legend),

  - potrafi zaprezentować wyniki własnej pracy.

 • Formy zajęć
  Słowna – słuchanie i czytanie tekstów, pogadanka, rozmowa z uczniami, objaśnienia, wypowiedzi uczniów.

  Wzrokowa – pokaz zdjęć, fotografii, schematyczny plan miasta.

  Aktywizująca – zadania do wykonania przez uczniów.

 • Adresat zajęć: uczniowie klas IV szkoły podstawowej
 • Czas trwania: 60 minut

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa