logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Historia pisma i książki

Cele zajęć:
- zapoznanie uczniów z historią książki i pisma od początków cywilizacji do współczesności

Zakładane kompetencje uczniów:
- uczeń poznaje etapy rozwoju pisma na przestrzeni wieków,- uczeń rozpoznaje formy książki na przestrzeni dziejów,
- uczeń opisuje rodzaje materiału, z którego wykonane były karty książek,
- uczeń potrafi wskazać różnice między książką rękopiśmienną a drukowaną,
- po lekcji uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: "pismo klinowe", "hieroglify", "papirus", "skryba", "pergamin", palimpsest", "inicjał", "iluminacja", "książka rękopiśmienna".

Formy zajęć:
- słowna - rozmowa kierowana
- praktyczna - ćwiczenia na tablicy interaktywnej
- pokazowa - prezentacja multimedialna

Adresat zajęć: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 45 minut

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z zajęć:

historia ksiazki

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa