logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Wizerunek w sieci - konsekwencje naszych zachowań

 
Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

Kompetencje medialne ułatwiają zrozumienie języka i zjawisk medialnych. Budzą kreatywność. Pomagają tworzyć swój wizerunek i relacje w sieci oraz dbać o swoje bezpieczeństwo w internecie. We współczesnym świecie internet stał się ważną przestrzenią tworzenia naszego wizerunku. Nasze aktywności w sieci mają na niego duży wpływ.

 • Cele zajęć:
  - poznanie współczesnych mediów i ich oddziaływania na odbiorcę,
  - uświadomienie konieczności dystansu wobec przekazywanych treści,
  - kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny informacji zawartej w mediach.
 • Zakładane kompetencje uczniów. Uczeń:
  - rozumie, że anonimowość w internecie może być pozorna i że jest możliwe ustalenie autora informacji nawet jeśli nie podał swoich danych,
  - rozumie znaczenie argumentów i dowodów wygłaszanych tez w sieci,
  - zna działania budujące wiarygodność wizerunku w sieci,
  - umie odróżnić działania zgodne z netykietą od zachowań i działań szkodliwych i obrażania w internecie.
 • Formy zajęćrozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach, prezentacja.
 • Adresat zajęć: uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
 • Czas trwania: 45- 60 minut 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu