logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Poznajemy przepisy prawa autorskiego

 
Zajęcia w cyklu: Bliżej prawa

Cele zajęć:
- definiowanie pojęć: z zakresu prawa autorskiego;
- kształcenie umiejętności przestrzegania prawa autorskiego (dozwolony użytek prywatny i edukacyjny);
- kształcenie umiejętności rozróżniania rodzajów licencji Creative Commons;
- kształcenie właściwej postawy wobec twórcy i jego dzieła.

Zakładane kompetencje uczniów:
- zna pojęcia: autor , utwór , autorskie prawa osobiste,, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek, cytat, licencja, domena publiczna, plagiat;
- umie określić rodzaje licencji CC;
- świadomie korzysta z cudzych utworów z poszanowaniem praw twórców;
- umie dostrzec różnice między dziełem sztuki, remiksem a plagiatem.

Formy zajęć:
miniwykład, elementy dyskusji podczas prezentacji multimedialnej, ćwiczenia na tablicy interaktywnej

Adresat zajęć: uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Czas trwania: 45 minut

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa