Mapy myśli - kreatywne myślenie, efektywne uczenie się

Cele zajęć:
- kształcenie umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem,
- utrwalanie umiejętności pracy w grupie,
- zapoznanie ze sposobem sporządzania notatki nielinearnej.

Zakładane kompetencje uczniów:
- znają zasady zapamiętywania i szybkiej nauki,
- rozumieją znaczenie polisensorycznego sposobu uczenia się, znają podstawowe funkcje lewej i prawej półkuli mózgu,
- znają zasady oraz techniki graficznej metody sporządzania notatek.

Formy zajęć:
miniwykład, elementy dyskusji, tworzenie map myśli metodą tradycyjną i przy wykorzystaniu programu komputerowego.

Adresat zajęć: uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Czas trwania: 90 minut