logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Prezi - prezentacja multimedialna inaczej

Cele zajęć:
- nabycie umiejętności tworzenia nieszablonowej prezentacji multimedialnej w programie Prezi,
- poznanie zasad i technik przygotowania prezentacji multimedialnej.

Zakładane kompetencje uczniów:
- zna zasady dobrej prezentacji,
- tworzy prezentacje w zgodzie z prawem autorskim,
- wykorzystuje różne funkcje przy tworzeniu prezentacji multimedialnej w Prezi.

Formy zajęć:
- demonstracja programu, ćwiczenia przy komputerach.

Adresat zajęć: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów
Czas trwania: 90 minut

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa