logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Bezpieczni w sieci

  • Cele zajęć:
   - Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci oraz z Netykietą.
   - Poznanie zagrożeń związanymi z korzystaniem z Internetu.
  • Zakładane kompetencje uczniów:
   - zna zagrożenia związane z Internetem,
   - wie w jaki sposób unikać zagrożeń związanych z używaniem Internetu i gdzie szukać pomocy,
   - wie co to jest cyberprzemoc i jakie są jej konsekwencje.
  • Formy zajęć: rozmowa kierowana, dyskusja, ćwiczenia interaktywne w LearningApps, interaktywne narzędzia do zbierania danych
  • Adresat zajęć: zajęcia dostosowywane dla każdej grupy odbiorców
  • Czas trwania: 45-60 minut
 

 

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa