Bezpieczni w sieci

  • Cele zajęć:
   - Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci oraz z Netykietą.
   - Poznanie zagrożeń związanymi z korzystaniem z Internetu.
  • Zakładane kompetencje uczniów:
   - zna zagrożenia związane z Internetem,
   - wie w jaki sposób unikać zagrożeń związanych z używaniem Internetu i gdzie szukać pomocy,
   - wie co to jest cyberprzemoc i jakie są jej konsekwencje.
  • Formy zajęć: rozmowa kierowana, dyskusja, ćwiczenia interaktywne w LearningApps, interaktywne narzędzia do zbierania danych
  • Adresat zajęć: zajęcia dostosowywane dla każdej grupy odbiorców
  • Czas trwania: 45-60 minut