logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Nieznany znany Dolny Śląsk

 • Cele zajęć:
  - przedstawienie uczniom podstawowych wiadomości dotyczących Dolnego Śląska

  - kształtowanie umiejętności wykorzystywania Internetu (zwłaszcza serwisu Google Maps) w zdobywaniu wiedzy na temat Dolnego Śląska

  - rozbudzenie w uczniach zainteresowania „małą ojczyzną”

  - rozbudzenie przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi zabytkami w środowisku lokalnym i regionalnym

 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - umiejętność poruszania się po Internecie

  - podstawowa umiejętność korzystania z map internetowych

  - ogólna wiedza na temat Dolnego Śląska i jego zabytków

 • Formy zajęć
  - prezentacja połączona z wykładem, dyskusja, metoda zadaniowa, nauka przez zabawę – praca z tablicą interaktywną, praca z Google Street View, praca z komputerem – wyszukiwanie i analizowanie informacji
 • Adresat zajęć: uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej 
 • Czas trwania: 60 minut
 

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa