logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Nieznany znany Dolny Śląsk

Cele zajęć:
- przedstawienie uczniom podstawowych wiadomości dotyczących Dolnego Śląska
- kształtowanie umiejętności wykorzystywania Internetu (zwłaszcza serwisu Google Maps) w zdobywaniu wiedzy na temat Dolnego Śląska
- rozbudzenie w uczniach zainteresowania „małą ojczyzną”
- rozbudzenie przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi zabytkami w środowisku lokalnym i regionalnym

Zakładane kompetencje uczniów:
- umiejętność poruszania się po Internecie
- podstawowa umiejętność korzystania z map internetowych
- ogólna wiedza na temat Dolnego Śląska i jego zabytków

Formy zajęć: 
- prezentacja połączona z wykładem, dyskusja, metoda zadaniowa, nauka przez zabawę – praca z tablicą interaktywną, praca z Google Street View, praca z komputerem – wyszukiwanie i analizowanie informacji

Adresat zajęć: uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej 
Czas trwania: 60 minut

 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu