logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Kampania społeczna - zmieniaj świat wokół siebie

 
Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

Kampania społeczna – tak definiuje się szereg specyficznych, niekomercyjnych działań skierowanych do otoczenia organizacji. Celem takiej kampanii jest zwykle zwrócenie uwagi na określony problem społeczny czy sytuację w jakiej znalazła się określona grupa, a także jego rozwiązanie. W przypadku pracy z młodzieżą kampanie społeczne są okazją do kreowania relacji wewnętrznych, bowiem praca przy projektowaniu i realizacji kampanii społecznej może wywoływać oczekiwane zachowania w postaci integracji, empatii, budowania pozytywnych wartości, czy w końcu niwelowania frustracji i niechcianych zachowań. 

 • Cele zajęć:
  - pokazanie korzyści z przeprowadzania skutecznych kampanii społecznych, ich wpływu na zmianę świadomości, sposobu myślenia i postępowania ludzi
  - zapoznanie z ideą kampanii społecznej,
  - poznanie zadań i etapów tworzenia skutecznych kampanii,
  - zapoznanie ze sposobami pracy przy kampanii (co zrobić by osiągnąć cel, jak zachęcić innych do przyłączenia się, jak przekonać niezdecydowanych do swojego pomysłu).
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - potrafi odróżnić reklamę komercyjną od społecznej,
  - potrafi odróżnić dobrą kampanię od złej,
  - umie zaplanować etapy tworzenia kampanii społecznej,
  - potrafi dobrać sposoby przeprowadzenia i narzędzia do popularyzacji kampanii adekwatnie do adresata kampanii.
 • Formy zajęć: prezentacja, rozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach
 • Adresat zajęć: uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
  Czas trwania: 45 minut (90 minut w wersji warsztatowej)


Źródło definicji

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu