logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Podróże ku wartościom - cykl zajęć dla najmłodszych w oparciu o wybrane teksty

Spotkania z książką, których celem jest wsparcie nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczym poprzez czytanie tekstów o różnych trudnych sytuacjach, w których dzieci uczestniczą, oraz przybliżenie dzieciom wartości uniwersalnych, jakimi powinny się kierować w życiu, a więc takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, tolerancja, mądrość czy przyjaźń.

Proponujemy tematy zajęć:

Jacek mówi przepraszam w bajce pt. Magiczne słowo przepraszam Anety Lupy -Marcinowskiej
Równi pomimo różnic - Niebieskie niedźwiedzie są wśród nas - Niebieska niedźwiedzica Joanny M. Chmielewskiej
Wybaczyć… czy to takie proste? – na podstawie historyjki Franklin wybacza siostrze Paulette Bourgeois, Brenda Clark
Złość piękności szkodzi - o negatywnych emocjach w bajeczce Khoa Le „Słonce i Księżyc”

Jacek mówi przepraszam

Cel zajęć: zwrócenie uwagi dziecka na szkody, przykrości i smutek, jakie spowodować może złe zachowanie wobec innych i odwrotnie – wdzięczność, radość a nawet szczęście, jakich doświadczamy, kiedy jesteśmy dla innych mili, uczciwi i dobrzy.

Cele operacyjne:
- Wdrażanie zwrotów grzecznościowych.
- Kształtowanie pozytywnych zachowań (dziecko wskazuje jakie zachowanie może sprawić drugiemu przykrość a jakie radość).
- Wdrażanie kultury języka.
- Samodzielne i twórcze myślenie.
- Refleksja po przeczytaniu tekstu.
- Rozwijanie umiejętności budowania zdań.
- Analiza tekstu pod względem merytorycznym.
- Praca wyobraźnią.
- Kształtowanie pozytywnych wzorców moralnych.
- Umacnianie znaczenia słów.

Czas: 60 minut

Adresat: 4-5 latki

Zajęcia opracowano w oparciu o bajkę "Magiczne słowo przepraszam" Anety Lupy -Marcinowskiej

Równi pomimo różnic

Cel zajęć: rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i cudzych, uczenie empatii wobec innych oraz kształtowanie postawy tolerancji.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- analizuje treść czytanego tekstu,
- odczytuje ogólny sens utworu,
- wskazuje jakie zachowanie może sprawić drugiemu przykrość jakie radość,
- odgaduje ukryte słowa w rozsypance (kalambury),
- kształtuje w sobie poczucie empatii wobec innych,
- uczy się postawy tolerancji,
- rozwija w sobie umiejętność ekspresji w sposób pozawerbalny (malowanie),
- jest zdolny do troski o innych i odczuwania z nim jego uczuć.

Czas: 60 minut

Adresat: 6-latki

Zajęcia opracowano w oparciu o bajkę "Niebieska niedźwiedzica" Joanny M. Chmielewskiej

Wybaczyć… czy to takie proste?

Cel zajęć: ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i akceptowania ich, umiejętność przebaczania i rozumienia innych.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- analizuje treść czytanego tekstu,
- odczytuje ogólny sens utworu, 
- odgaduje ukryte słowa w rozsypance (kalambury), 
- podaje przykłady sytuacji, w których się przebacza,
- wyjaśnia znaczenie terminu przebaczenie,
- rozumie potrzebę przebaczania, 
- docenia wartość przebaczania,
- potrafi wybaczać w domu, szkole, na podwórku.

Czas: 60 minut 

Adresat: 4-5 latki 

Zajęcia opracowano na podstawie historyjki "Franklin wybacza siostrze" Paulette Bourgeois, Brenda Clark

Złość piękności szkodzi

Cele zajęć:
- Wzbogacanie słownictwa emocjonalnego.
- Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji.
- Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia.

Czas: 60 minut

Adresat: 4-5 latki

Zajęcia opracowano na podstawie bajeczki Khoa Le „Słonce i Księżyc”

 

GooglePlusinstagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa