Jacek mówi przepraszam

Z cyklu Podróże ku wartościom

Cel zajęć: zwrócenie uwagi dziecka na szkody, przykrości i smutek, jakie spowodować może złe zachowanie wobec innych i odwrotnie – wdzięczność, radość a nawet szczęście, jakich doświadczamy, kiedy jesteśmy dla innych mili, uczciwi i dobrzy.

Cele operacyjne:
- Wdrażanie zwrotów grzecznościowych.
- Kształtowanie pozytywnych zachowań (dziecko wskazuje jakie zachowanie może sprawić drugiemu przykrość a jakie radość).
- Wdrażanie kultury języka.
- Samodzielne i twórcze myślenie.
- Refleksja po przeczytaniu tekstu.
- Rozwijanie umiejętności budowania zdań.
- Analiza tekstu pod względem merytorycznym.
- Praca wyobraźnią.
- Kształtowanie pozytywnych wzorców moralnych.
- Umacnianie znaczenia słów.

Czas: 60 minut

Adresat: 4-5 latki

Zajęcia opracowano w oparciu o bajkę "Magiczne słowo przepraszam" Anety Lupy -Marcinowskiej