logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Równi pomimo różnic - niebieskie niedźwiedzie są wśród nas

Z cyklu Podróże ku wartościom

Cel zajęć: rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i cudzych, uczenie empatii wobec innych oraz kształtowanie postawy tolerancji.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- analizuje treść czytanego tekstu,
- odczytuje ogólny sens utworu,
- wskazuje jakie zachowanie może sprawić drugiemu przykrość jakie radość,
- odgaduje ukryte słowa w rozsypance (kalambury),
- kształtuje w sobie poczucie empatii wobec innych,
- uczy się postawy tolerancji,
- rozwija w sobie umiejętność ekspresji w sposób pozawerbalny (malowanie),
- jest zdolny do troski o innych i odczuwania z nim jego uczuć.

Czas: 60 minut

Adresat: 6-latki

Zajęcia opracowano w oparciu o bajkę "Niebieska niedźwiedzica" Joanny M. Chmielewskiej

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa