Gra literacka - Biuro detektywistyczne Lassego i Mai

Cele zajęć: uczniowie poprzez zabawę, rozwiązując przygotowane zadania, łamigłówki, zagadki detektywistyczne, wykorzystują swoją wiedzę na temat znajomości wybranych części z serii książek „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”. Celem przygotowanej gry jest przede wszystkim zachęta do czytania, do zapoznania się z twórczością Martina Widmarka, do rozwiązywania zagadek detektywistycznych utrzymanych w klimacie serii książek o Lassem i Mai, do ćwiczenia logicznego myślenia i zdolności dedukcji.

Wykaz tytułów wykorzystanych do przygotowania gry literackiej z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai:
• Tajemnica diamentów
• Tajemnica kina
• Tajemnica gazety
• Tajemnica zwierząt
• Tajemnica biblioteki
• Tajemnica urodzin

Adresat:
Uczniowie klas III szkół podstawowych

Czas trwania zajęć: 90 minut

Metody i formy pracy:
Forma gry literackiej, praca zespołowa w grupach, nauka przez zabawę - rozwiązywanie zagadek detektywistycznych w pomieszczeniach bibliotecznych, ćwiczenia interaktywne w LearningApps