logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Gra biblioteczna - W labiryncie tajemnic biblioteki

Cele zajęć:
- wzrost motywacji uczniów do nauki i czytania,
- zachęta do czytania
- zachęta do korzystania z różnych źródeł informacji

Zakładane kompetencje uczniów:
- definiuje bibliotekę jako instytucję
- zna zadania biblioteki i bibliotekarza
- zna zasady pracy zespołowej
- orientuje się w przestrzeni bibliotecznej (umiejętność odszukania zbiorów w magazynie oraz czytelni)
- uczeń ze zrozumieniem odczytuje polecenia, rozwiązuje zagadki związane z biblioteką oraz z miastem Wrocławiem

Metody i formy pracy:
Forma gry bibliotecznej, rozmowa kierowana, praca zespołowa w grupach, nauka przez zabawę - rozwiązywanie zagadek w pomieszczeniach bibliotecznych, ćwiczenia interaktywne w LearningApps

Adresat: uczniowie klas I-III szkół podstawowych

Czas trwania zajęć: 90 minut

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa