logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Szybkie czytanie - jak to zrobić?

Cele zajęć:
- poznanie technik szybkiego czytania,
- poznanie metod selekcji tekstu i wynajdowania w nim potrzebnych informacji.

Zakładane kompetencje uczniów:
- wie na czym polega szybkie czytanie,
- wie co wpływa na jego efektywność
- zna złe nawyki czytelnicze i jak, dzięki ćwiczeniom można z nimi walczyć
- wie jak zmierzyć swoje tempo czytania
- zna ćwiczenia, dzięki którym można przyspieszyć czytanie.
- wie jakie elementy tekstu warto analizować, by wyselekcjonować wartościowe informacje.

Metody i formy pracy:
Ćwiczenia, wykład konwersatoryjny, dyskusja, pogadanka, pokaz multimedialny

Adresat: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Czas trwania zajęć: 90 minut

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa