logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Na czym polega współzależność? - cykl zajęć z edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:
- tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
- ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
- przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
- przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
- kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw

Powyższa definicja edukacji globalnej została zaczerpnięta ze strony Grupy Zagranica, jednego z wielu projektów zajmujących się przybliżaniem wyzwań globalnych. Biblioteka podejmuje wyzwanie i przyłącza się do instytucji propagujących zrozumienie problematyki edukacja dla zrównoważonego rozwoju.

Proponowane zajęcia:
Edukacja globalna z Teatrzykiem Kamishibai
-
 Kto szyje nasze ubrania? - czyli dzieciństwo w krajach Globalnego Południa
-
 Sieć powiązań - edukacja globalna

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa