logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Na czym polega współzależność? - cykl zajęć z edukacji globalnej

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:
- tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
- ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
- przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
- przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
- kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw

Powyższa definicja edukacji globalnej została zaczerpnięta ze strony Grupy Zagranica, jednego z wielu projektów zajmujących się przybliżaniem wyzwań globalnych. Biblioteka podejmuje wyzwanie i przyłącza się do instytucji propagujących zrozumienie problematyki edukacja dla zrównoważonego rozwoju.

Proponowane zajęcia:
Edukacja globalna z Teatrzykiem Kamishibai - trzy opowieści dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej
-
 Kto szyje nasze ubrania? - czyli dzieciństwo w krajach Globalnego Południa
 - zajęcia dla uczniów klasy 5-6 szkoły podstawowej
-
 Sieć powiązań - edukacja globalna -
zajęcia dla uczniów klasy 3-4 szkoły podstawowej

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat