logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                webowa

 

               ibuk baner3

 

                moodle logo

 

                fronter

 

Życie składa się ze szczegółów – akademia dobrego zachowania - NOWOŚĆ

Savoir-vivre – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Właśnie o tym są proponowane zajęcia - dyskusja czym jest kultura osobista i co to znaczy być kulturalnym. I jeszcze szukanie argumentów na to czy kultura osobista - przeżytek czy może konieczność.

Cele zajęć:
- Zapoznanie uczniów z zasadami dobrego wychowania oraz wdrażanie do ich przestrzegania.
- Uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia.
- Kształcenie umiejętności kulturalnego uczestnictwa w rozmowie.
- Podkreślenie związku pomiędzy kulturą osobistą (zachowaniem) a postrzeganiem nas przez innych.
- Przygotowanie uczniów do kontaktów interpersonalnych obowiązujących w pracy zawodowej.

Metody i formy pracy: miniwykład, dyskusja kierowana, miniquizy

Środki dydaktyczne: fotografie, prezentacja

Czas trwania: 45 min.

Tematyka zajęć:
1. Strój na każdą okoliczność
2. Kto przed kim ma pierwszeństwo
3. Przedstawianie się
4. Faux-pas czy gafa?

Adresat: uczniowie szkoły ponadpodstawowej/ klas 3 oddziałów gimnazjalnych, klas 8 szkoły podstawowej

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa