logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Życie składa się ze szczegółów – akademia dobrego zachowania

Savoir-vivre – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Właśnie o tym są proponowane zajęcia - dyskusja czym jest kultura osobista i co to znaczy być kulturalnym. I jeszcze szukanie argumentów na to czy kultura osobista - przeżytek czy może konieczność.

Cele zajęć:
- Zapoznanie uczniów z zasadami dobrego wychowania oraz wdrażanie do ich przestrzegania.
- Uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia.
- Kształcenie umiejętności kulturalnego uczestnictwa w rozmowie.
- Podkreślenie związku pomiędzy kulturą osobistą (zachowaniem) a postrzeganiem nas przez innych.
- Przygotowanie uczniów do kontaktów interpersonalnych obowiązujących w pracy zawodowej.

Metody i formy pracy: miniwykład, dyskusja kierowana, miniquizy

Środki dydaktyczne: fotografie, prezentacja

Czas trwania: 45 min.

Tematyka zajęć:
1. Strój na każdą okoliczność
2. Kto przed kim ma pierwszeństwo
3. Przedstawianie się
4. Faux-pas czy gafa?

Adresat: uczniowie szkoły średniej, klas 8 szkoły podstawowej

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu