logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Okolicznościowa e-kartka do...

Zapraszamy na warsztaty, podczas których uczestnicy wykonają niepowtarzalną, autorską kartkę z różnych okazji. Gotowe życzenia będą mogli wysłać najbliższym. Podczas zajęć uczestnicy połączą i rozwiną umiejętności w zakresie: poszanowania zasad dobrego wychowania w życiu codziennym, rozwijania zdolności poprzez pisanie autorskich życzeń z wykorzystaniem TIK oraz ich ilustrowania.

Cele zajęć
- poznanie przez uczniów tradycji wysyłania kartek np. świątecznych, redagowania życzeń,
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania ilustracji i zdjęć o tematyce kartki zgodnie z prawem autorskim,
- kształtowanie kompetencji cyforwych poprzez poznanie edytora i serwisu Emaze, w którym uczniowie przygotują e-kartki z życzeniami.

Metody:

- pogadanka, instruktaż, oglądowa - pokaz (prezentacja serwisu Emaze i edytora e-kartek), praktycznego działania (praca przy komputerach) 
- praca przy komputerach w grupach dwuosobowych

Adresaci: uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 60 minut

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu