Fake news - jak rozpoznawać

Fake newsy to nie tylko wiadomości które wprowadzają w błąd, to także bardzo niebezpieczne narzędzie w rękach ludzi, którzy nie wahają się wykorzystać fałszywych informacji w walce o zysk, pozycję polityczną, wywołanie zamętu w społeczeństwie.

Każdy może walczyć z fake newsami – przede wszystkim na własny użytek, aby nie pozwolić, by ktoś wpływał na naszą opinię poprzez podsyłanie nieprawdziwych informacji.

W jaki sposób odsiewać fałszywe informacje?

Cele zajęć:

  • Uczeń wie czym jest fake news,
  • Uczeń zna sposoby rozpoznawania fake news,
  • Uczeń zdaje sobie sprawę ze szkodliwości fałszywych  i  zmanipulowanych wiadomości, filmów i zdjęć

Po lekcji uczeń potrafi:

  • Wie jakie elementy wiadomości przeanalizować, by sprawdzić czy jest ona wiarygodna,
  • Zna narzędzia do analizy zmanipulowanych zdjęć,
  • Wie jak sprawdzić, czy dane zdjęcie dotyczy danego wydarzenia,
  • Zna narzędzia, dzięki którym może odnaleźć lokalizację i datę opublikowania danego filmu,
  • Wie jak sprawdzić wiarygodność autora wiadomości, zna narzędzia, dzięki którym może odnaleźć autora w mediach społecznościowych,
  • Wie gdzie sprawdzić, czy dana wiadomość została opublikowana w innych źródłach.
  • Wie gdzie sprawdzić wiarygodność wypowiedzi polityków i wiarygodność kontrowersyjnych wiadomości.

Czas: 45 min.

Adresat: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Metody: wykład konwersatoryjny, rozmowa, analiza nagłówków gazet, gra w grę edukacyjną.