Jak zerwać ze smartfonem

 

Strach przed brakiem urządzenia mobilnego/smartfona to nie żart. Co ciekawe badania pokazują, że smartfony mają wpływ na działanie naszego mózgu. Nazwa pochodzi od skróconej wersji angielskiego "no mobile phobia", czyli strachu przed brakiem telefonu. To choroba cywilizacyjna XXI wieku, polegająca na nerwowości i lęku za każdym razem, gdy nie mamy pod ręką takiego urządzenia. Najnowsze badania pokazują, że nie jest to tylko problem behawioralny, uzależnienie od internetu czy smartfona może doprowadzić do niekorzystnych zmian w ludzkim mózgu.

z artykułu w Focus 

Cel główny:
– Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niekontrolowanego używania urządzeń elektronicznych,
– poznanie mechanizmów powstawania uzależnień i sposobów walki z nimi.

Cel operacyjny:
Uczeń po zajęciach powinien:
– umieć określić, czy jest w grupie zagrożonych uzależnieniem od urządzeń elektronicznych,
– wiedzieć, gdzie szukać pomocy dla osób uzależnionych.

Metody:
Słowna – rozmowa kierowana, pogadanka, dyskusja.

Czas trwania – 45 minut

Adresat zajeć: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej