logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Academica

 

Czarodzieje mogą wszystko! – spełniam swoje marzenia

Cel główny 
kształtowanie u uczniów poczucia, że marzenia są czymś osiągalnym  
- kształtowanie u dzieci sprawstwa swoich działań  

Cele operacyjne lekcji 

a)zdobyte wiadomości przez ucznia

Po zajęciach uczeń powinien: 
- umieć określić, czym jest marzenie 
- zrozumieć ważność marzeń w życiu

b) zdobyte umiejętności (postawy)

Po zajęciach uczeń powinien: 
- nabyć umiejętnośćformułowania celów osobistych, by osiągnąć marzenie

Metody i techniki pracy 
- pogadanka, rozmowa kierowana 
- samodzielnego dochodzenia do wiedzy  
- praktyczne ćwiczenia w formułowaniu celów osobistych

Formy pracy 
praca w grupach 
- praca indywidualna  

Czas trwania zajęć - 60 minut

Zajęcia adresowane do uczniów klas IV-VIZajęcia zgodne z podstawą programową.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu