logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Stereotypy w mediach - czy im ulegasz?

Zajęcia w cyklu: O mediach, przez media i dla mediów

Autorem pojęcia „stereotyp" jest Walter Lippmann. Według niego stereotyp to cząstkowy, jednostkowy i przede wszystkim schematyczny obraz, który powstaje w umyśle człowieka, odnoszący się do jakiegoś faktu lub zjawiska społecznego. Stereotypy jako wytwory kulturowe zostają jednostce narzucone i z góry podsuwają mu sposób widzenia określonych faktów i zjawisk społecznych.
Stereotypy odzwierciedlają głęboko zakorzenione wyobrażenia co do kobiecości i męskości. Negatywne, umniejszające wizerunki kobiet i dziewcząt to jedna z największych barier w upowszechnianiu równościowego podejścia do płci, dlatego musimy starać się je zmieniać, ilekroć się pojawią. Reklama stanowi szczególnie silny środek oddziaływania na społeczne postawy i normy. Czy jej ulegamy?

Cele zajęć:
- pokazanie, w jaki sposób stereotypy kierują naszym zachowaniem,
- kształcenie umiejętności wyrażania własnego zdania oraz wczuwania się w potrzeby i uczucia innych ludzi,
- pogłębianie wiedzy na temat szkodliwego działania stereotypów,
- kształcenie umiejętności uczestnictwa w dyskusji i wypowiadania się na forum grupy,
- propagowanie postaw otwartości i ukazania wartości i znaczenia różnorodności.

Zakładane kompetencje uczniów:
- zna i właściwie stosuje pojęcia: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, tolerancja, postawa,
- umie rozróżnić postawy tolerancyjne i nietolerancyjne oraz potrafi ocenić własną postawę,
- ma świadomość potrzeby bycia tolerancyjnym i znaczenia różnorodności w życiu społecznym.

Formy zajęć: prezentacja, rozmowa kierowana, dyskusja, praca w grupach

Adresat zajęć: uczniowie szkół ponadpodstawowych
Czas trwania: 60 minutFacebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Wielka Liga Czytelników   Odnośnik do Nukat