logo Wroclaw6

Dolny Śląsk logotyp kolor jpg zip        

                Wiki logoLink

 

                logo WEBowa

 

               ibuk baner3

 

                fronter

 

                Logo Academica

 

Książka popularnonaukowa źródłem informacji

 • Cele zajęć:
  - zapoznanie uczniów ze sposobami docierania do informacji popularyzującej naukę poprzez książkę popularnonaukową i czasopisma o tematyce popularnonaukowej
  - rozwijanie umiejętności pracy z tekstem popularnonaukowym (upowszechniającym wiedzę)
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń zna pojęcia: książka popularnonaukowa, czasopismo o tematyce popularnonaukowej, źródło informacji
  - odróżnia beletrystykę od książek popularnonaukowych
  - umie wykorzystywać wszelkiego typu informacje dostarczane przez wydawnictwa popularnonaukowe 
 • Formy zajęć
  - podające i oglądowe: pogadanka, wyjaśnienie, rozmowa kierowana, pokaz multimedialny w PowerPoint
  - praktycznego działania: ćwiczenia praktyczne z tekstem (wyszukiwanie potrzebnych informacji w książkach popularnonaukowych
 • Adresat zajęć: uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej
 • Czas trwania: 45 minut

 

instagramyoutubeissuuhttps://www.pinterest.com/bibliotekadbp/

Współpracujemy:           

 

 

                                              SBP         Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich     dbc    Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego    DTR    CEKDiM    eMKa