logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Proste wyszukiwanie trudnych informacji - wykorzystanie zasobów Internetu

 • Cele zajęć:
  - opanowanie umiejętności zadawania różnego typu zapytań podczas korzystania z wyszukiwarki internetowej
  - wykorzystanie Internetu w zdobywaniu informacji z różnych źródeł i dziedzin wiedzy
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - zna różne typy wyszukiwarek i katalogów internetowych
  - potrafi dostosować sposób wyszukiwania do rodzaju informacji, której poszukuje
  - umie wybrać wyszukiwarkę, która najbardziej odpowiada jego potrzebom  
 • Formy zajęć:
  - praca z komputerem, ćwiczenia, pogadanka, pokaz multimedialny
 • Adresat zajęć: uczniowie gimnazjum
 • Czas trwania: 45 minut

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu