Legalnie w sieci - znajdź kota na legalu

Cele zajęć:
- rozwinięcie umiejętności wyszukiwania grafiki i multimediów w Internecie
- wykorzystanie Internetu w zdobywaniu informacji z różnych źródeł i dziedzin wiedzy

Zakładane kompetencje uczniów:
- wie jak korzystać z multiwyszukiwarek i wyszukiwarek grafiki i multimediów
- potrafi korzystać z wyszukiwarek specjalnych
- wie jak znaleźć grafikę i multimedia udostępniane na zasadach creative commons 

Formy zajęć:
- praca z komputerem, ćwiczenia

Adresat zajęć: uczniowie gimnazjum
Czas trwania: 45 minut