logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Herb Województwa Dolnośląskiego        

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

               logo: IBUK libra

 

                logo: Fronter

 

                logo: Academica

 

Sposób na dobrą prezentację

Zajęcia "Sposób na dobrą prezentację" to omówienie dwóch ważnych zagadnienień związanych z przygotowaniem się do przedstawienia wybranego temmatu... i siebie samego zarówno w szkole, jak i w życiu osobistym i późniejszym zawodowym, czyli tworzenia prezentacji multimedialnej i autoprezentacji. Żyjemy w czasach, kiedy wygrana obrazu w gonitwie do ludzkiego umysłu jest bezapelacyjna i bardziej wyraźna niż kiedykolwiek. Zbagatelizowanie tego faktu w chwili, gdy zależy nam na dotarciu do świadomości odbiorców może skutkować mniejszym powodzeniem założonego planu lub nawet jego fiaskiem. Nic więc dziwnego, że tak często wystąpieniom, wykładom, przemówieniom towarzyszy obraz. Jest tłem tworzącym nastrój, podkręcającym atrakcyjność wystąpienia lub wizualizacją, uzupełnieniem treści, bywa też „tym czymś”, co trudno zastąpić słowami, a jest nie mniej istotne w finalnym odbiorze całości. (źródło)

Autoprezentacja stanowi podstawowy i nieunikniony aspekt codziennych kontaktów społecznych. Sukces życiowy człowieka w ogromnym stopniu zależy od tego, jak go postrzegają i oceniają inni. Dlatego też często staramy się kontrolować wrażenie wywierane przez siebie i kierować nim. Zazwyczaj prezentowany przez nas obraz jest w miarę prawdziwy, chociaż skłonni jesteśmy do taktycznego selekcjonowania informacji dotyczących naszej osoby. Ponieważ na ogół jesteśmy nagradzani za robienie „dobrego” wrażenia, z reguły każdy stara się przekazywać jak najlepszy wizerunek. (źródło)

 • Cele zajęć:
  - poznanie zasad i technik przygotowania prezentacji multimedialnej,
  - poznanie zasad wystąpienia publicznego (autoprezentacji),
  - poznanie zasad tworzenia prezentacji zgodnie z prawem autorskim i licencjami Creative Commons.
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - zna zasady dobrej prezentacji oraz zasady przygotowywania slajdów,
  - przyjmuje
  postawę i zachowanie prelegenta,
  -
  tworzy prezentacje w zgodzie z prawem autorskim,
  - stosuje różne
  programy i aplikacje przy tworzeniu prezentacji multimedialnej.
 • Formy zajęć
  wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, rozmowa kierowana i dyskusja, demonstracja, ćwiczenia w grupach
 • Adresat zajęć: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, starszych klas szkoły podstawowej - dostosowanie do wieku uczestników
 • Czas trwania: 90 minut
 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram Bibliotekiyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                                              logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich   logo: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna   logo: Korporacja Bibliotekarzy Wroclawskich    logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   logo: Wrocławskie Wydawnictwo EMKA

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu